วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560

574.. การบำเพ็ญบารมี กับ ..อาวุธทิพย์

ในภาพอาจจะมี 1 คน

574.. การบำเพ็ญบารมี กับ ..อาวุธทิพย์
 • .ในโลกทิพย์ ย่อมมีอาวุธทิพย์ คล้ายของใช้ของมนุษย์ เป็นพลังงาน ตาเปล่ามองไม่เห็น ” เมื่อมีหน้าที่ ย่อมมีบารมี มีอาวุธทิพย์ ซึ่งอยุ่ในกายทิพย์
 • บางท่านมีอาวุธชนิดเดียว บางองค์มีศัสตราวุธหลายชนิด ..อยู่ที่การสร้างบารมี ดังเช่น

๑.)การบำเพ็ญ จักรทิพย์
 • ในสมัยเป็นมนุษย์ บำเพ็ญบารมีด้วยการ เป็นนักประดิษฐ์ เป็นต้นวิชชา สร้างสิ่งต่างๆหรือ ออกแบบ 
ด้วยความมุ่งมั่น เช่นออกแบบเครื่องบิน แล้วนำความรู้นั้นมาเผยแพร่ต่อให้ผู้คนทั้งหลายเป็น“สาธารณกุศล หรือ ทำคุณงามความดีแก่โลก ปกครองประเทศได้ดี หรือชอบปราบมาร อภิบาลคนดี บ่อยๆ จะ
ได้รับ “จักรทิพย์” มาอยู่ในกายทิพย์ จักรทิพย์นี้ สามารถใช้ฆ่าภูตผีปีศาจได้ .พระนารายณ์ใช้อาวุธนี้...

๒).การบำเพ็ญคทาทิพย์
 • ต้องบำเพ็ญบารมีด้วย “ขันติบารมี” และ “อุเบกขา จิตหนักแน่น เป็นกลาง ผู้นำศาสนา ผู้คนให้ความนับถือและนำทางผู้คนให้เดินตามตนได้ บารมีนี้ก่อให้เกิดเป็น “คทาทิพย์”

๓ ธรรมจักรทิพย์
 • พบได้ใน พระลามะ, พระโพธิสัตว์ สร้างบารมี ขับเคลื่อนพุทธจักร หรือบางท่านฝึกการหมุนธรรมจักรบ่อยๆ หรือ “สมาธิหมุน”หรือ... การหมุนของ จักระ..ธรรมจักรทิพย์ สามารถขับสิ่งไม่ดี คุณไสยที่ ออกได้ง่าย ทั้งยังสามารถหมุนธรรมจักรทิพย์ดึงเอาพลังงานที่ดีงาม เข้าสู่ร่างกายได้ด้วย

๔ ลูกแก้วทิพย์
 • พบมากในพญานาค บำเพ็ญตบะ จะรวมพลังจิตเป็นรูปลูกแก้ว เรียกว่า”ลูกแก้วพญานาค”มองด้วยตาเนื้อไม่เห็น ยกเว้น ช่วงพญานาคมีร่างกายเนื้อเป็นสัตว์เดรัจฉานใช้ธาตุสี่สร้างลูกแก้ว แล้วประจุพลังทิพย์เข้าไว้ แล้วคายลูกแก้วพญานาคออกมา หลากสีสัน


๕) พระขรรค์ทิพย์ ,กริช,
 • พระขรรค์ทิพย์ กริชทิพย์ เกิดจากผู้ทำหน้าที่ปกป้องประเทศด้วยใจรักในมาตุภูมิ..เพื่อให้คนข้างหลังมีความสุข มีเอกราช พอตายไป มักจะเป็น พระสยามเทวาธิราช มีพระขรรค์เป็นอาวุธและอาวุธอันเป็นทิพย์นี้ ใช้ในการเข่นฆ่ากันกับเทวดาได้ด้วย..

๖) ตาทิพย์
 • ผู้ฝึกทิพยจักขุจนชำนาญ จะเกิดตาทิพย์มีลักษณะเหมือนอวัยวะ ติดอยู่กับกายทิพย์เสมอ อยู่บริเวณจักระที่๖ ระหว่างคิ้ว จะมองเห็นทะลุได้ทุกสิ่ง มองเห็นอนาคต อดีต ของผู้อื่นได้

๗) แจกันทิพย์
 • เป็นคนที่มีเมตตา กรุณาสูง จิตใจมีแต่คิดจะให้คนรอบข้างมีความสุข ปลอบประโลมคนตกทุกข์ได้ยาก คนจะฆ่าตัวตาย ให้กลับใจมีกำลังใจต่อสู้ชีวิต ใครอยู่ใกล้จะรู้สึกเย็นใจ ก่อเกิดเป็นแจกันทิพย์.. เพื่อชำระล้างสิ่งไม่ดีให้หายไป และประทานพรได้ด้วย พระแม่กวนอิมมักใช้แจกันทิพย์

๘) บ้วนเซียงหรือ หีบทิพย์
 • ผู้ที่มีบารมีในการโปรด และ ปราบวิญญาณ ปรับภพภูมิจนชำนาญ จะก่อเกิด “หีบทิพย์” สามารถกักเก็บวิญญาณ และสอนธรรมจนวิญญาณมีคุณธรรมขึ้น เช่น หลวงปู่โต กักวิญญาณแม่นาคพระขโนง พร้อมสอนธรรม จนแม่นาคหายจากจิตพยาบาท หรือ หมอปลา(จิตหนึ่งของปุ่พญายมราช)..ก็มีอาวุธทิพย์นี้
 • อนึ่ง..สำหรับความเห็นส่วนตัว โลกหยาบทำอะไร ย่อมส่งผลในโลกทิพย์ เหมือนดังภาพในกระจกเงา ..วิธีที่ง่ายในการจะมีอาวุธทิพย์นี้..คือ การถวายสิ่งนั้นบ่อยๆ..ย่อมจะเกิดอานิสงส์เป็นอาวุธทิพย์ในโลกทิพย์ได้
  • เมื่อเราถวายน้ำ..ย่อมมี สระน้ำทิพย์ข้างบน 
  • ถวายจีวร ย่อมมีเครื่องประดับทิพย์...
  • ถวายอาหาร ย่อมมีวรรณะทิพย์ อายุทิพย์..
  • ถวายรองเท้า...ย่อมเหาะเหิรได้ไว...
  • ถวายประคำ..ย่อมมีประคำทิพย์เพื่อบำเพ็ญตบะ....
  • ถวายพระเครื่องบูชา..ย่อมมีรัศมีแผ่ซ่าน....
  • ถวายพระธาตุย่อมมี..พลังพระธาตุก่อเกิดนิมิตพุทธะในกายทิพย์.....
  • ถวายหนังสือหรือธรรมทาน..ย่อมก่อเกิดคัมภีรย์ทิพย์.สอนเหล่าเทวดา นางฟ้า
  • ถวายดอกบัว ก่อเกิดดอกบัวทิพย์ในการสอนธรรม...
  • ถวายบายศรี..มักเป็นผุ้จัดพิธีกรรมบนโลกทิพย์....
  • ถวายดวงแก้ว...ย่อมมีทิพยจักขุแจ่มชัด วิมานสว่างมาก บันดาล

ทรัพย์ทิพย์...


 • อนึ่ง แม้เรามิได้สร้างหรือถวายเพื่อมีอาวุธทิพย์ แต่ถ้าเรามีบารมีถึง เหล่ามหาเทพ และเทพเทวา ก็ให้ยืมอาวุธทิพย์ของเขาได้..
 • อีกอย่าง..ช่วงที่ข้าพเจ้าปรับส่งวิญญาณ..ที่มาหา หรือ ที่ข้าพเจ้าไปหา..ปกติ..แค่ยกมือขึ้น..พวกเขาก็เปลี่ยนภพภูมิ หรือ มีกายทิพย์ดีขึ้นแล้ว 
 • แต่มีครั้งหนึ่ง..ไปส่งวิญญาณในตึกร้าง..พวกเขาไม่สามารถจะรับกระแสบุญได้..เพราะตกในภวังค์แห่งกรรม...สักพัก..กลับมีผ้าทิพย์..ไม่รู้มาจากไหน..ลอยมาอยุ่ในมือข้าพเจ้า..และข้าพเจ้าจึงใช้ผ้าทิพย์นี้..สะบัดให้วิญญาณที่ตกค้างในตืก..ให้หลุดออกมาได้...
 • ดังนั้นอาวุธทิพย์..จึงมีความจำเป็น และสามารถมีได้ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่..มันซ่อนในกายทิพย์ของเรา
ในภาพอาจจะมี 1 คน
ขอนอบน้อม พระรัตนตรัย ปวงข้าไซร้ขอเป็นที่พึ่ง
ซึ่งพร้อมมีพระโพธิสัตว์ อวโลกิเตศวร มหากรุณา จิตธารณี
ประทานความ สมบูรณ์สุข ไกลอวิชชา
พลังบุญผู้มีธรรม พาโลกพลันสว่าง ด้วยแสงธรรม ค้ำโลกา
ขอนอบน้อมองค์พระ ผู้เลิศปัญญา
ทรงนำพา ให้รู้เท่าทันบุญบาป กิเลสทุกข์ทั้งปวง
ความโลภ ความโง่เขลา หลงโกรธ
จงมลาย จางหาย เป็นความบริสุทธิ์
ดั่งเช่นดอกบัว ของพระโพธิสัตว์
ทรงนำพาสัตว์โลกหายโง่งม
ซึ่งล้วนเป็น มหากรุณา
ธรรมอันใด ธรรมทรงดำรงค์
ขอพระองค์ทรงบรรลุธรรม
นำพระนิพพาน สู่แดนพระพุทธภูมิ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น