วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ทำไมชายต้องสถาปนาเทพ?

ในภาพอาจจะมี 1 คน


ทำไมชายต้องสถาปนาเทพ?
 • เทพทุกองค์ต้องมี "สังกัด" และสังกัดไม่เหมือนกัน เช่น บางองค์สังกัดพุทธเกษตร อย่างที่ชายเคยพบมา 
 • เทพมังกรจักรวาลท่านก็มาจากพุทธเกษตรมีสังกัดขึ้นตรงต่อพระพุทธเจ้าแห่งพุทธเกษตรนั้น เทพจะไม่มีสังกัดไม่ได้ เพียงแต่เทพจะขึ้นตรงต่อใคร สังกัดที่ไหน? 
 • เช่น ชายเคยมีสังกัดขึ้นตรงต่อสุขาวดี วันหนึ่งชายสร้างบารมีพลาด แล้วเกิดผลกระทบที่สุขาวดี ชายจึงต้องทัณฑ์สวรรค์ไม่อาจกลับคืนสู่สุขาวดีได้ ต้องบำเพ็ญเพียรอยู่ในโลกมนุษย์ต่อไป 
 • ต่อมา ชายสร้างบารมีใหม่อีก เพราะสู้ไม่ถอย ได้ปราบปีศาจและมารบางตน เปิดทางให้เทพสวรรค์เบื้องบนลงมาทำกิจได้ ซึ่งเดิมท่านข้างบนทำกิจกันไม่ได้เพราะมีมารและปีศาจขวางทางอยู่ 
 • จากนั้น ชายจึงได้ขึ้นสังกัดตรงต่อองค์เง็กเซียนฮ่องเต้ ซึ่งท่านข้างบนพยายามทำให้ชายสำเร็จเป็นโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปางจันทราวารีด้วย 
 • แต่ชายไม่อยากเป็นผู้หญิง (พระโพธิสัตว์องค์นี้จะเกิดเป็นสตรีเพศได้) ถึงขนาดส่งผู้ชายมาอะไรๆ ด้วยเลยนะครับ 555
 •  ไม่ใช่คนเดียว ไม่ใช่ครั้งเดียว มาเรื่อยๆ แต่ชายก็ไม่ยอมไง ไม่ยอมเป็นผู้หญิง (เบื้องบนต้องมีองค์อวโลกิเตศวรไว้เพื่อที่จะประสานกิจลงมาเบื้องล่างครับ) ชายจึงไม่ยอมเข้าอนุตตรธรรม
 • เมื่อชายได้รับตำแหน่งเทพบางอย่างจากสวรรค์ จึงมีอาญาสิทธิ์ อาญาธรรม ในการแต่งตั้งเทพได้ตามอำนาจที่ชายมีอยู่
 • เพื่อให้จิตวิญญาณที่อยู่ "นอกสารบบ" เดิม เข้าสังกัดตรงต่อระบบเบื้องบน ไม่เช่นนั้น คุณจะเป็นตัวอะไร? เป็นพระปัจเจกฯ ทำงานเองคนเดียว ไม่เกี่ยวกับใคร ไม่ฟังเสียงใคร ไม่สนใจใคร อะไรแบบนั้นรึป่าว? 
 • เราเป็นสัตว์สังคม ไม่ใช่ปัจเจกเอกเทศ เราจึงต้องมีสังกัด และทำงานเป็นทีมครับ ดังนั้น ชายจึงต้องสถาปนาเทพบางองค์ที่เพิ่งบำเพ็ญบารมีสำเร็จ 
 • เช่น การสถาปนาเอื้อย ที่ชายเคยเล่าไว้แล้วว่าได้สถาปนาเอื้อยเป็น "เทพแห่งการค้าขนาดเล็ก" เพื่อช่วยมวลมนุษย์ทั้งหลาย 
 • คุณเองก็มีสังกัดได้ และสามารถทำงานเป็นทีมได้ แต่คุณมีสังกัดจริงไหม? เหมือนชายที่ต้องทัณฑ์สวรรค์จากสุขาวดี ตอนนั้น ชายไร้สังกัด ไม่มีตำแหน่งเทพรองรับ และต้องเริ่มต้นบำเพ็ญบารมีใหม่ หลายคนตกอยู่ในสภาพนี้ คือ เคยมีพันธสัญญากับสวรรค์บางแห่ง แล้วหมดพันธสัญญากันไป ท่านก็จะมานิมิตรบอกเรานัยๆ ครับ เช่น ทิ้งเรากลางทะเล แล้วท่านก็ไป เรือท่านจากไปแล้วบอกให้เราอยู่ต่อไป แล้วท่านจะมารับ นั่นหละ หมายถึงว่าเราไม่ได้กลับสุขาวดีแล้ว ต้องอยู่ในโลกก่อน แต่ไม่รู้ว่าจะอยู่ในฐานะอะไร เป็นองค์ครูเร่ร่อนหาร่างบำเพ็ญไปเรื่อยๆ รึป่าวไม่ทราบ? สิ่งที่ชายทำ เพื่อให้คุณได้เข้าสังกัดอย่างถูกต้อง ที่พระเยซูเรียกว่า "การเข้ารีต" น่ะละ จะได้ไม่เป็นจิตวิญญาณครูเร่ร่อน ที่ไร้สังกัด จะได้มีตำแหน่งเทพ ทำงานเป็นทีมได้ครับ
 • อย่าคิดว่าตำแหน่งไม่สำคัญ เพราะเราทำงานเป็นทีมไงครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น