วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

642.. วิธีรับพลังจากธรรมชาติ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

642.. วิธีรับพลังจากธรรมชาติ

 • ในธรรมชาติ มีพลังซุกซ่อนอยู่ มหาศาล ดุจแบตเตอรี่ขนาดใหญ่บรรจุพลังงานอันไม่รู้จบ เราสามารถ นำพลังธรรมชาติมา ปรับธาตุในตัวเราได้ เพียงแค่เราใช้ความนึกคิด กำหนดจิตสร้างมโนภาพว่า พลังงานกำลังไหลจากต้นกำเนิดพลังงาน ไหลเข้ามาในตัวเรา เสมือนมีสายไฟ ระหว่างตัวเรา กับ พลังงานธรรมชาติ 
 • ….จะหลับตากำหนดภาพ หรือไม่หลับตาก็ได้..
 • .....หากต้องการพลังงานที่มีความร้อน ใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์ (พลังสุริยัน)
 • .....หากต้องการพลังงานที่มีความเย็น ใช้พลังงานจากดวงจันทร์ (พลังจันทรา)
 • .....หากไม่สนใจอุณหภูมิ เลือกพลังงานจากโลก
 • +++++++
@.. วิธีรับพลังพระอาทิตย์ (สุริยัน) ตอนกลางวัน
 • ยืนหรือนั่ง แล้วกำหนดจิตจินตนาการถึงพลังความร้อนจากพระอาทิตย์เป็นลำแสงสีขาวนวลมาที่จักระ 7 ผ่านทุกส่วนของร่างกาย เพื่อให้ความอบอุ่นกับร่างกายหรือสลายโรคหรือสลายไขมันที่อยู่ในเส้นเลือดให้สะอาด สลายไขมันใต้ผิวหนังทำให้มีรูปร่างสมส่วน
 • ยืนหงายฝ่ามือทั้งสอง เพื่อรับพลังจากพระอาทิตย์ใช้ในการบำบัดรักษา โดยกำหนดจิตให้พลังพระอาทิตย์มาที่ฝ่ามือทั้งสองข้างจนรู้สึกที่มือหรือนิ้วสั่น เพราะมีพลังงานแล้ว
@. รับพลังพระจันทร์ ( พลังจันทรา :: พลังธาตุหยิน) ตอนกลางคืน
 • วันที่พระจันทร์เต็มดวง นั่งในที่มองเห็นพระจันทร์ชัดเจน หลับตาจินตนาการเห็นพระจันทร์ได้ชัดเจน กำหนดจิตว่า พลังงานจากพระจันทร์ได้พุ่งมาที่ศรีษะ จักระ 7ผ่านจักระต่างๆ กระจายไปตาม ร่างกาย เพื่อทำให้ผิวสวยและสมองดี เราอาจถือพลอยพญานาค ในมือ มาอาบแสงจันทร์เพื่อเพิ่มอำนาจบารมี
@. การรับพลังจากโลก
 • นึกภาพ ตัวเรายืนบนพื้นโลกในความว่าง พลังงานจากศูนย์กลางโลกไหลออกมาที่ผิวโลก ผ่านผืนดินตรงมาที่เท้าของเรา ขึ้นมาทั่วร่างกาย
 • * หรือกำหนดภาพว่า แหล่งพลังงานอยู่เหนือตัวเรา แล้วพลังงานไหลลงมาเหมือนน้ำตก ไหลเข้าสู่ตัวเรา อาบไปทั่วร่าง และเรากลืนกินพลังงานนั้นด้วย หลักการว่า..ธาตุเป็นธรรมชาติที่ละเอียดมีอยู่แล้ว ส่วนจิต(นึกคิด)จะมีอำนาจเป็นตัวขับเคลื่อนธาตุตามพลังกรรม ที่เราทำ..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น