วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เทพน้ำแข็งกับชาย


คำว่า "พระเจ้าองค์เดียว" จึงหมายถึง ให้เราซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าองค์นั้นเพียงองค์เดียว
แต่จริงๆ แล้วมีพระเจ้าหลายๆ องค์ครับ ในจักรวาลมีพระเจ้ามากมาย
ทว่า ท่านจะมาทำกิจในโลกไม่พร้อมกัน
ยุคไหน องค์ไหนลงมาทำ รับผิดชอบหน้าที่
พระบุตรก็จะกล่าวพระวัจนะ เผยเรื่อ
งราวของพระบิดา ว่าทรงกระทำกิจนั้นอย่างไรบ้าง? เพื่อให้มนุษย์เข้าใจ พระบุตรจึงคล้ายศาสดาครับ
แต่ในยุคนี้ พระบุตรจะไม่ทำตัวเป็นศาสดามาก
เพราะหมดยุคของศาสดา-สาวกแล้วครับ
(
และไม่สร้างศาสนาใหม่ด้วย)
เทพน้ำแข็งกับชาย ...

  • ก่อนเทพน้ำแข็งจะมาสู่ร่างของชายนั้น ชายได้ฝึกพลังสายร้อนมาก่อน อย่างที่ได้กล่าวแล้วว่าเตียบ่อกี้มาอยู่กับชาย ชายพยายามทำให้เขากำเนิดใหม่ในร่างของชาย แต่ไม่สำเร็จ เพราะยิ่งทำลายพลังธาตุไฟ พลังธาตุไฟของเขายิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆ หมดปัญญาจริงๆ ครับ 
  • สุดท้าย ก็ต้อง "คายออก" คือ ไม่เอาละ เลิกบำเพ็ญ เอาเขาออก เขาก็บำเพ็ญนอกสังขารเรา สำเร็จเซียนได้ในที่สุด เพราะเพื่อนที่มีตาที่สามมาช่วยด้วยน่ะครับ สองคน สองแรง ช่วยกันโปรดเตียบ่อกี้จนสำเร็จได้ในที่สุด (ซึ่งยากมากๆ เพื่อนของชายและชายต่างก็ต้องฝึกวิชาสายร้อนทั้งคู่ เตียบ่อกี้ก็ไปๆ มาๆ ระหว่างสองร่างเราครับ) 
  • ทว่า เตียบ่อกี้มีฐานะเป็นเจ้าลัทธิเม้งก่า หรือก็คือ เจ้าชายแห่งเผ่าอัคนี ก็ไม่ต่างจากพระเยซู (พระบุตร หรือก็คือ องค์ชาย) เมื่อเขาหลุดพ้นไปแล้ว ตำแหน่งเจ้าชายแห่งเผ่าอัคนีก็ว่างลง ทำให้เทพกษัตริย์แห่งเผ่าอัคนีต้องหา "ร่างแห่งเจ้าชายเทพอัคนี" ร่างใหม่ มาแทนเตียบ่อกี้
***** สรุปง่ายๆ พระบุตรคือศาสดา พระบิดาคือกษัตริย์ *****

  • เมื่อผ่านสายร้อนไปแล้ว ชายก็หันมายอมรับเทพสายเย็น คือ เทพน้ำแข็ง ท่านเป็นเจ้าชายเผ่าเทพน้ำแข็ง และมีสององค์ มีน้ององค์น้อยมาด้วย ไม่ยอมแยกจากกันเลย พระบิดาเองก็ฝากให้ดูแลน้องชายอีก สุดท้าย ชายจึงต้องรับทั้งสององค์เลย 
  • บำเพ็ญไปไม่นาน องค์ชายใหญ่ก็สำเร็จพุทธะโดยไม่เจตนาครับ เมื่อสำเร็จแล้ว ก็แบ่งภาคออกมาเป็นองค์ชายน้ำแข็งใหม่อีกครั้ง เพื่อทำกิจสำคัญ วิธีนี้เรียกว่าการกำเนิดใหม่ เหมือน "จั๊กจั่นลอกคราบ" คือ สำเร็จพุทธะแล้วแบ่งภาคออกมาเป็นเทพใหม่ กำเนิดใหม่จากพุทธะ จิตวิญญาณก็จะบริสุทธิ์มากครับ ดังนั้น สงครามมหาเทพระหว่างเทพเผ่าอัคนีกับเทพเผ่าน้ำแข็ง องค์ชายของเผ่าอัคนี (เตียบ่อกี้) จึงว่าง 
  • ส่วนองค์ชายเผ่าน้ำแข็งก็คือชาย ซึ่งรับเป็นร่างของท่านแล้ว ตอนนี้ ท่านจะเห็นไทยเรา มีการ "ปั้นเด็กใหม่" ที่มีไฟในทางการเมืองหลายคน เช่น ไผ่ ดาวดิน, จ่านิว และล่าสุดก็คือ เนเน่ (เนติวิทย์) ใช่ไหมครับ 
  • นั่นละครับ ทายาทของเผ่าเทพอัคนี ซึ่งพวกเขาต้องหา "ร่างองค์ชาย" เหมือนที่เผ่าเทพน้ำแข็งได้ร่างของชายน่ะละ เทพอัคนีอยู่ฝ่ายสังคมนิยม ไม่ใช่ ปชต. 
  • แต่เทพน้ำแข็งอยู่ฝ่าย ปชต. เจ้าชายมีหน้าที่เหมือน "ศาสดา" หรือ "พระบุตร" คล้ายๆ พระเยซูที่จะแสดงธรรมในเผ่าของตนเองครับ แต่พระบิดาจะทำหน้าที่ "ทำสงคราม" ซึ่งเป็นหน้าที่ของเผ่าเรานั่นเอง
ซึ่งชายจะใช้พลังเย็น ดับไฟของเจ้าชายอัคนี ก็ได้เช่นกันครับ 555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น