วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2560

ธรรมะจากภาคทิพย์ตอนที่24

ในภาพอาจจะมี ไฟ และ กลางคืน

 • (1)จิตใหม่>>อยู่ที่สมอง สั่งการในรูปแบบ ความคิด
 • (2)จิตหลัก>>กลางหน้าอก ขึ้นจอภาพ-เสียง ภายในจิต จะไม่มีความคิดที่สมอง
 • (3)จิตอริยะผล>>จะลอยเหนือศรีษะ สำหรับผู้ที่ได้อริยะผลจากชาติก่อน
 • (4)กายใน>>ร่างอากาศธาตุ ที่จะบันทึกสัญญากรรม ในชาตินี้ [ บ้าน ]
 • (5)กายเนื้อ>>คือเปลือกนอก ที่หลอกให้จิตใหม่หลง
 • (6)ภูติสัญญา>>สัญญากรรมในแต่ละชาติ 1 ตัว= 1 ชาติ แต่ละคนจะมีเป็นร้อยตัวขนาดตั้งแต่เมล็ดงา จนถึงเมล็ดถั่วลิสง ลอยรอบจิตหลัก คือ*สัญญานอน* รอเจ้ากรรมตามมาเจอก่อน
 • (7)ร่างสัญญากรรม>>คือภูติสัญญา ที่เจอคู่กรณี จะออกจากกลางหน้าอก กลายเป็นร่างอากาศธาตุ ซ้อนร่าง*กายใน*ให้เจ้ากรรมคู่กรณีเห็นเรียกว่า*สัญญาเดิน*จนกว่าจะชดใช้กรรมกับคู่กรณี(เจ้ากรรม)หมด ร่างสัญญา ทั้ง 2 ร่าง ร่างภูติสัญญา+เจ้ากรรม สลายหายไป
 • (8)เจ้ากรรม>>คู่กรณี ร่างสัญญากรรมของตนเอง จะเดินติดตามตัวเราตลอดเวลา เพื่อทวงหนี้ เป็นพลังงานที่ใช้ในภาคทิพย์ นั่นคือบุญ
 • (9)ทั้งร่าง*ภูติสัญญา*และ*เจ้ากรรม*คือ ร่างวิญญานที่หุ้มจิตไว้
 • ให้จิตต้องทุกข์ทรมานไปกับร่าง ที่คุมขังตัวเอง สร้างได้แต่ออกไม่เป็นการทำลายร่างวิญญานคือ การปลดปล่อยจิตให้เป็นอิสระ
 • บุญคือ พลังงานแสง ที่จะฉายทำลายร่างเงา ที่เป็นร่างวิญญาน
 • (10)แสงแห่งบุญ มีต้นกำเนิด 2 แหล่งคือ
  • (10.1)จิตกลางหน้าอก(บารมีจิต)>>ด้วยกรรมฐาน มหาสติ สมาธิ ฌาน
  • (10.2)กายใน(บารมีกาย)>>ยิ้ม อาสา เสียสละด้วยจิตที่เมตตา และวิริยะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น