วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

คุณควรกำเนิดใหม่เป็นอะไร?

ในภาพอาจจะมี 1 คน
คุณควรกำเนิดใหม่เป็นอะไร?
  • ชายบอกแล้วว่าพวกเราที่นั่งเล่นเน็ตกันอยู่นี้ ไม่มีใครเป็นมนุษย์นะครับ พวกเราเป็นแค่ "ร่าง" ของอะไรสักอย่างหนึ่งที่มาบำเพ็ญเพื่อการกำเนิดใหม่ เพราะถ้าไม่กำเนิดใหม่ เราจะกลายเป็นพวกที่ "ผิดกฎสามภพ" หมายความว่าอย่างไร? หมายความว่าเรามาอยู่ในร่างเปล่าๆ ของมนุษย์ ซึ่งจิตวิญญาณมนุษย์นั้นไม่อยู่ในร่างเดิมเขาแล้ว จากนั้นเราก็หลงลืมตัวตนของเราที่แท้จริงว่าเราคือใคร มาจากไหน สวรรค์เบื้องบนไม่ยอม จึงให้ภัยพิบัติ 10 ประการแก่เราไงละครับ เอาละ เราจะกำเนิดใหม่เป็นอะไรได้บ้าง มีดังนี้

1 มนุษย์
  • มนุษย์จะเป็นสัตว์ประเสริฐ ชอบเรียนรู้ทุกอย่าง แต่เรียนรู้แล้วไม่ได้เป็นอะไรไปอื่นนอกเสียจากมนุษย์ มนุษย์ทุกคนม่ีความเท่าเทียมกันหมดเพราะเป็นมนุษย์เหมือนกัน เดิมทีไม่มีพระราชานะครับ พระราชานั้นไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นเทพมาเกิดในร่างคนนะครับ อันนี้ต้องแยกให้ออกด้วย มนุษย์จะไม่มีพลังพิเศษ ไม่ได้เก่งอะไรมาก บางทีจะดูห่วยๆ แต่มนุษย์ก็ไม่ได้หวังอะไรมากมายครับ
  • ตอนนี้เราจึงเห็นพวกเคลื่อนไหวเรียกร้องความเท่าเทียมไงครับ

2 เทพ
  • เทพจะมีอิทธิฤทธิ์ในตัวเองโดยไม่ต้องฝึก ไม่ต้องเรียนก่อนแบบมนุษย์ เรียกว่าเกิดมาก็เป็นเองเลย เช่น เด็กสมัยใหม่ ยังไม่ทันเข้าเรียนคอมฯ เลย เล่นเกมในเน็ตได้แล้ว นี่เพราะเขาเป็นเทพกุมารมาเกิด เป็นมนุษย์ต่างดาวมาเกิด ฯลฯ เขาไม่ใช่มนุษย์ธรรมดานะครับ โปรดเข้าใจ เทพจะมีหน้าที่ของตัวเองจะสูงกว่ามนุษย์ จะไม่ยึดความเท่าเทียมกันมาก แต่จะยึด "บัญชาจากสวรรค์" มากกว่า
  • กลุ่มนี้คือพวกที่ปฏิบัติจิตขั้นสูงเมื่อสำเร็จก็จะอยู่สูงกว่าคนทั่วไป

3 โพธิสัตว์
  • โพธิสัตว์เป็นพวกกลายพันธุ์แบบหนึ่งในสองแบบ (อีกแบบคือมารเป็นแบบร้าย) โพธิสัตว์กลายพันธฺุ์ออกไปตาม "ปณิธาน" ตนเองไม่ค่อยสนใจบัญชาสวรรค์ครับ 
  • การกลายพันธุ์แบบดีของโพธิสัตว์ ทำให้การทำกิจของโพธิสัตว์อาจแตกต่างไปจากบัญชาสวรรค์ได้ เมื่อต้องการทำกิจให้สอดคล้องกับสวรรค์ โพธิสัตว์จะอวตารลงมาเป็นเทพใหม่ก็ได้ เรียกว่าการอวตารเพื่อกลับคืนสู่ DNA เดิม
  • กลุ่มนี้คือพวกที่บำเพ็ญอย่างหนักและมักอยู่ทางโลกกับเขาไม่ได้
  • โพธิสัตว์นั้นเป็นผู้ปรารถนาพุทธภูมิ (ถ้าไม่ปรารถนาพุทธะก็จะไม่ใช่โพธิสัตว์) แม้แต่พระกษิติครรภ์ที่ไม่ยอมบรรลุเป็นพุทธะนั้น ก็ปรารถนาเป็นพุทธะเพียงแต่ไม่ยอมสำเร็จโดยง่ายเท่านั้นเอง และเพราะความที่ปรารถนาจะเป็นพุทธะ (เป็นอย่างอื่นไปนอกจากมนุษย์) นั้นเอง จึงต้อง "กลายพันธุ์" ก่อน เพื่อพัฒนา DNA ของตนเองในระดับจิตวิญญาณครับ ไม่ใช่ DNA ของร่างกายนะครับ เรียกว่าการวิวัฒนาการของจิตวิญญาณผ่านการเวียนว่ายตายเกิด หรือการสะสมบารมีอะไรก็ตาม จนกว่าจะสำเร็จเป็นพุทธะนั่นเอง
  • พวกเรากำลังถูกต้อนเหมือนลูกแกะให้เข้าสู่การกำเนิดใหม่ละครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น