วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560

ข้อความจากฟ้า

ในภาพอาจจะมี 2 คน

ข้อความจากฟ้า 
รอแก้ข้อสอบสุดท้าย ที่ยังสอบไม่ผ่าน
พระแม่กวนอิมพันมือกายยูไล 
เลี้ยง ลูกน้อย จน โต 
เป็น พระมหาสัตว์


พระมหาสัตว์บำเพ็ญบารมี 
มีกายทิพย์ ได้หลายๆ กายทิพย์
เมื่อเด็กผู้หญิงสำเร็จ 
พระแม่กวนอิมพันมือกายยูไล
ต้องช่วยเด็กผู้ชาย 
ให้ได้กายทิพย์
แบบพระกษิติครรภ์ 
ราชามหาโพธิสัตว์ 
ด้วย

และ 
กว่าจะกลับมาเจอกันได้อีกครั้งหนึง 
เด็กผู้หญิง 
ต้องสำเร็จขั้นสูงสุดอีกขั้นหนึงก่อน 
เพื่อทำงานใหญ่

เง็กนึ้ง & กิมท้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น