วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560

มุมมองเรื่องวรรณะในยุคโลกาภิวัฒน์

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง
มุมมองเรื่องวรรณะในยุคโลกาภิวัฒน์
  • ในยุคโลกาภิวัฒน์ก็ยังมีชนชั้นวรรณะครับ แต่มันไม่ใช่ระบบชนชั้นวรรณะ มันคือ ความแตกต่างหลากหลายทางจิตวิญญาณของคน ซึ่งเราต้องเข้าใจไว้ด้วย ในยุคที่มีการปกครองแบบระบอบกษัตริย์ เราใช้ระบบชนชั้นวรรณะหรือระบบศักดินาได้ แต่ปัจจุบันเราปกครองแบบ ปชต. แล้ว เราจะต้องใช้ระบบทุนนิยม จะใช้ระบบศักดินาไม่ได้ ทว่า ความเป็นชนชั้นวรรณะก็ยังมีอยู่ เพียงแต่ไม่เหมือนยุคก่อนครับ ดังนี้

1 เป็นเรื่องโดยธรรมมิใช่โดยการปกครอง
  • ชนชั้นวรรณะมีอยู่จริง ปฏิเสธไม่ได้ แต่มันไม่จำเป็นต้องเป็นระบบการปกครอง ทุกวันนี้ เราก็เห็นคนที่มีจิตใจเป็นไพร่ คนที่เป็นทาส แต่เป็นทาสชั้นดี ใส่สูท ผูกเนคไทน์ มีเงินเดือนกิน ใช้ชีวิตหรูหรา เห็นไหม มันไม่ได้เลวร้าย การปกครองประเทศย่อมต้องเข้าใจว่าคนเรามีความแตกต่างหลากหลาย แต่มิใช่ต้องนำมาใช้เป็นระบบการปกครอง ในเมื่อสังคมมันมีระบบของมันดีอยู่แล้ว เช่น คนส่วนใหญ่ให้ความเคารพนับถือนักบวช, พระ, พราหมณ์ ดีอยู่แล้ว เช่นนี้ก็ไม่มีปัญหา

2 เป็นเรื่องที่ไม่ควรนำมาสร้างความขัดแย้ง
  • ชนชั้นวรรณะแม้มีอยู่จริงก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะนำเอามาสร้างความแตกต่างหรือขัดแย้งกันในสังคม การเหยียดวรรณะนั้นจะมีผลดีได้ยังไง? มันไม่มีผลดีเลย ถ้าเขาอยู่ชนชั้นไพร่ทาสได้ก็ให้เขาอยู่ไปสิ ดีออก มีคนอยู่ชนชั้นล่างให้คุณอยู่ชนชั้นบน อยู่กับแบบสงบๆ ไป การเหยียดชนชั้นวรรณะนั้นควรเป็นการเหยียดชนชั้นเดียวกัน ในกรณีที่ทำตัวไม่เหมาะสมกับชนชั้นวรรณะของตน เช่น วรรณะกษัตริย์ด้วยกันแต่ทำตนไม่เหมาะสม เช่นนี้ควรเหยียดเพื่อเตือนให้เขาทำตัวเสียใหม่

3 เป็นเรื่องของการยกระดับได้อย่างเท่าเทียม
  • ชนชั้นวรรณะแม้จะมีอยู่ก็จริงแต่ไม่เที่ยง และไม่อาจยึดมั่นถือมั่นได้ ในบางช่วงยุคสมัยจะเกิดการเปลี่ยนแปลง บางคนยกระดับจิตใจตัวเองจากชนชั้นล่างไปเป็นวรรณะพราหมณ์ได้ก็มี บางคนเสืื่อมจากชนชั้นกษัตริย์กลายเป็นทาสไพร่ มีความคิดอย่างไพร่ทาส หรือทำตัวอย่างไพร่ทาส เห็นไพร่ทาสทำ ตัวเองเลยทำบ้าง แบบนี้ก็มี ที่สำคัญคือ "ทุกคนมีความเท่าเทียมกันที่จะยกระดับตัวเอง" ความเป็นวรรณะนั้นมันไม่เที่ยง เปลี่ยนแปลงได้ คนเราแต่ละคนจึงเปลี่ยนแปลงได้

4 เป็นเรื่องของความแตกต่างหลากหลาย
  • ชนชั้นวรรณะคือความหลากหลายอย่างหนึ่งของมนุษย์ ทำให้คนเราไม่เหมือนกัน เราจะเอาเรื่องการปฏิบัติธรรมชั้นสูงไปพูดกับพวกไพร่ เขาจะเชื่อ จะฟังเราไหม? เขาต้องว่าเราบ้าแน่นอน เราจะเอาเรื่องการเมืองการปกครองไปพูดกับพวกไพร่ทาส เขาจะเข้าใจไหม? เขาก็จะเข้าใจแบบไพร่ทาส แล้วอาจมาด่าเราอีกว่าโง่ที่ไม่เข้าใจแบบเขา ด้วยซ้ำไปครับ ความแตกต่างหลากหลายนี้ไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปทำให้เกิดความแตกแยกหรือขัดแย้ง แต่เป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจครับ

5 เป็นเรื่องเจตจำนงค์เสรีที่เราเลือกเองได้
  • ชนชั้นวรรณะเป็นสิ่งที่เราสามารถเลือกเองได้โดยอิสระ แต่ไม่ใช่ทุกเวลา ในบางช่วงยุคสมัยเท่านั้นจึงเปิดโอกาสให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อหมดช่วงเวลานั้นแล้วทุกคนจะถูกจับเข้าที่ เปลี่ยนแปลงไม่ได้อีก ไพร่จะต้องอยู่อย่างคนธรรมดา จะมาทำตัวเป็นอภิสิทธิ์ชนไม่ได้ ทาสจะต้องทำงานไม่มีเวลาว่าง ไม่มีอิสระ จะมาปฏิเสธไม่ได้ ในช่วงรอยต่อจาก ร. 9 ไปสู่ ร. 10 นี้คือช่วงโอกาสเปิดแห่งการเปลี่ยนแปลง ทว่า เพื่อทำให้ทุกอย่างสงบลง เมื่อถึงจุดหนึ่งมันจะปิดเพื่อความสงบ
  • คุณละ คิดว่า "ชนชั้นวรรณะ" มันมีอยู่จริงหรือเปล่า?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น