วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560

นิพพาน....มีอยู่ต่อหน้า. ต่อตา

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ


฿฿ นิพพาน....มีอยู่ต่อหน้า. ต่อตา..฿฿

  • นิพพานมีอยู่จริงๆ...มรรคผลมีอยู่จริง.นิพพานไม่เคยหายไปไหน. นิพพานอยู่กับเราตลอด....แต่เราไม่เคยเห็น...เพราะใจเรามันมืดบอด.
  • พระพุทธเจ้าท่านบอกทางให้ เราเจริญสติเจริญปัญญา...จนเราเข้าไปสัมผัส..เข้าไปเห็นนิพพานได้...ซึ่งมีอยู่..ต่อหน้า..ต่อตานี้เอง..
  • ถ้าเราเห็นนิพพานแล้ว..จะมีความสุขอย่างไม่มีอะไีรเปรียบ....บรมสุข.
  • พระนิพพาน. มีลักษณะ..สันติ..สงบจากกิเลส สงบจากการปรุงแต่ง...ทั้งปรุงดีปรุงชั่ว..ปรุงสุขปรุงทุกข์ นิพพานยังมีอยู่...ไม่ใช่ว่างเปล่า..ไม่มีอะไรเลย. ..ถ้าว่างแบบไม่มีอะไรเลย เป็น....มิจฉาทิฏฐิ...และถ้านิพพานแบบมีตัวมีตน..เป็นเจ้าของนิพพาน ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิ...
  • ถ้าเรายังหยิบฉวยขันธ์๕..มาเป็นของเรา..เท่ากับ..หยิบความทุกข์เอาไว้..จะต้องทุกข์ต่อไป เพราะนิพพาน. มันเลยขันธ์ไปแล้ว...ใจจะแยกจากความปรุงแต่ง...พระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่..ความปรุงแต่งยังมี..เพราะขันธ์มันทำงานอยู่.แต่จิตท่านมันแยกจากความปรุงแต่งแล้ว....ขันธ์อยู่ส่วนขันธ์....จิตอยู่ส่วนจิต..ไม่เกี่ยวกันแต่ต่างคนต่างทำหน้าที่ตัวเองไป พวกเรา..ยังหยิบขันธ์๕.มาถือไว้..จึงหนัก..จึงทุกข์..จึงเกิด..และทุกข์ต่อไป..ไม่จบสิ้น..
  • ข้าพเจ้าขอน้อมกราบพระธรรม..กราบหลวงปู่ครูอาจารย์..ด้วยกาย วาจา ใจ.ที่ยังมืดบอดขอให้แสงพระธรรม ส่องลงมาในดวงจิตของลูก. ให้มีมหาสติมหาปัญญา..แจ้งในธรรมด้วย
  • เทอญ. สาธุ สาธุ สาธุ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น