วันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2560

มรรค 8

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

#มรรค8 (ทิฏฐิ สังกัปปะ วาจา กัมมันโต อาชีโว วายาโม สติ สมาธิ)

  • 1. ทิฏฐิ = ศรัทธาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  • 2. สังกัปปะ = ตั้งเจตนาให้ถึงพระนิพพาน ด้วยการเริ่มบวชจิต
  • 3. วาจา = ระวังคำพูด
  • 4. กัมมันโต = ระวังร่างกายไม่สุภาพเรียบร้อย
  • 5. อาชีโว = ทำอาชีพสุจริต ทั้งทางกฏหมาย และทางศีล5
  • 6. วายาโม = จิตขยันภาวนา ทางโลกขยันทำมาหากิน
  • 7. สติ = ท่องพุทโธให้ติด ทำมหาสติให้เกิด
  • 8. สมาธิ = เวลานั่งสมาธิ จะต้องไม่ให้เห็น หรือ ได้ยินอะไรเลย จอมืดดำ จนหลับในสมาธิ
  • #นี่คือทางแก้เอาตัวรอดที่ดีที่สุด ตามหลวงพ่อ เล่ามา ขอให้ทุกท่านเอาตัวรอดอย่างปลอดภัย ในยุคบ้านเมืองกำลังแย่ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น