วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560

"10 ปี 7 ครั้ง"10 ปี 7 ครั้ง
...................
"ชีวิตคนเราจะมีสิบปีสักกี่ครั้งกัน"
ชอบประโยคนี้มากมันจริงอย่างยิ่ง
ถ้าคนเราอายุเฉลี่ย 70 ปี
เราก็มี 10 ปีแค่ 7 ครั้ง
  • 1. สิบปีแรก..หมดไปกับความไร้เดียงสา
  • 2. สิบปีต่อมา..หมดไปกับการศึกษาเล่าเรียน
  • 3. สิบปีต่อมา.หมดไปกับการทำงานและการใช้ชีวิต
  • 4. สิบปีต่อมา..หมดไปกับการสร้างฐานะ สร้างครอบครัว
  • 5. สิบปีต่อมา..หมดไปกับการลงหลักปักฐาน รักษาสิ่งที่หามา.
  • 6. สิบปีต่อมา..หมดไปกับการดูแลรักษาสุขภาพกาย-ใจให้แข็งแรง
  • 7. สิบปีสุดท้าย..หมดไปกับการปล่อยวางทุกสิ่ง รอคอยการกลับบ้านเก่า

แต่ละสิบปีผ่านไป...ไวเหมือนโกหก อีกไม่นานปีนี้ก็จะผ่านไป
มีอะไรที่เราทำไปแล้วมากมาย และก็ยังมีอะไรอีกมากมายที่เรายังไม่ได้ทำ

** เวลา คือ หน่วยเงินในกำมือของเราที่เอาไปแลกสิ่งอื่น
  • -เราเอาเวลาไปแลกงาน
  • -เราเอางานไปแลกเงิน
  • -แต่เราก็ไม่เคยเอาเงินไปแลกเวลาคืนกลับมาได้สักที
 • ถ้า 'ธนาคารเวลา' มีจริงเราก็ไม่เคยมีสมุดบัญชีสักเล่มที่จะให้เราดูได้..ว่าตอนนี้เหลือเวลาอยู่เท่าไหร่?
 • ** เรารู้ว่าเราใช้ "สิบปี" ของเราไปกี่ครั้งแล้ว แต่เราไม่อาจรู้ว่า...เราจะใช้ "สิบปี" ที่เหลือของเราได้ครบมั้ย?
 • แต่นั่นก็ไม่สำคัญเท่ากับเราใช้เวลาสิบปีของเราไปคุ้มค่าหรือเปล่า?
 • เมื่อเราหันหลังกลับมาขอให้พูดได้เต็มปากว่าเราใช้มันไปอย่างไม่น่าเสียดาย
 • ชี วิ ต ค น เ ร า จ ะ มี "สิ บ ปี" สั ก กี่ ค รั้ ง กั น?
 • ใช้สิบปี เจ็ดครั้งของเราใ ห้ คุ้ ม ค่า ่กับสิบปีปัจจุบันของท่าน

อ่านให้จบ คุณอาจจะหันมารักตัวเอง...
สรุป: ชีวิตที่เรียบง่าย ให้สนุกกับการใช้ชีวิต 30% ที่เป็นของคุณ
  • - ไม่เจ็บปวดแต่ก็ต้อง บำรุง
  • - ไม่กระหายแต่ก็ต้อง ดื่มน้ำ
  • - ว้าวุ่นแค่ไหนก็ต้อง ปล่อยวาง
  • - มีเหตุมีผลแต่ก็ต้อง ยอมคน
  • - มีอำนาจแต่ก็ต้องรู้จัก ถ่อมตน
  • - ไม่เหนื่อยแต่ก็ต้อง พักผ่อน
  • - ไม่รวยแต่ก็ต้อง รู้จักพอเพียง
  • - ธุระยุ่งแค่ไหนก็ต้องรู้จัก พักผ่อน
  • -บุญกุศลสร้างไว้เพียงพอชดใช้หนี้เวรกรรมหรือยัง
  • -ความเคยชินต่างๆที่ไม่ดีลดลงบ้างมั้ย 
  • -ทำตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หรือไม่
  • -ทำดีแล้วหรือยัง

หมั่นเตือนตน: ชีวิตนี้สั้นนัก 
หากเวลาของคุณยังมีเหลือเฟือ ส่งต่อข้อความเหล่านี้ต่อให้เพื่อนของคุณ ให้เพื่อนได้อ่านบ้าง เพื่อจะได้ใส่ใจตัวเองบ้าง
ดังนั้น
  • - เรื่องกลุ้มอย่าเก็บไว้
  • - เวลาที่ยังกอดไหวให้โอบกอดให้ชื่นใจ
  • - ทำหน้าที่พ่อ แม่ ลูก สามี ภรรยา พี่ น้อง เพื่อนที่ดีต่อไป
  • - เวลาที่อยู่ด้วยกันอย่าได้โกรธกันง่ายๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น