วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ข้าแด่พระแม่ธรณีโปรดฟังคำอ้อนวอนของข้าพเจ้า

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่กลางแจ้ง

แผ่นดินสยาม แดนพุทธศาสนา
ขององค์พระศาสดา พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
กำลังถูกจิตมารย่ำยีแล้วรุกหนัก 
จนทำให้ผู้คนที่อยู่ในศีล ในธรรม และมีสัมมาทิฏฐิ ต้องเดือดร้อน 
จนทำให้การจะรักษาร่างกายเนื้อ
ให้จิตดำรงอยู่ บำเพ็ญจิต มุ่งสร้างบารมี อยู่ไม่ไหวแล้ว
คำสอนของ องค์พระศาสดา พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เพื่อให้มนุษย์และสัตว์ มีความเมตตาต่อกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
เพื่อบำเพ็ญเพียรจิต เข้าสู่อารมย์อุเบกขา ก้าวสู่ความหลุดพ้น
.
แต่อำนาจมาร มันเข้าสิงจิต จนจิตตกกันถ้วนหน้า
แม้คนที่อยู่ในพุทธศาสนา แต่ยังเพียรจิตยังไม่ถึง
ไม่ดึงจิตกลับมาพิจารณาตัวเอง เพื่อให้หลุดพ้น
แม้ตัวเองจะไหว้พระสวดมนต์ รักษาศีลอยู่เป็นประจำ
แต่กลับส่งจิตไปเพ่งโทษคนอื่น อิจฉาริษยา ใส่ร้ายกัน
คนที่ไม่รู้ความจริง จิตอ่อน ก็เฮโลหลงเชื่อ
ไม่มองในผลงาน-คุณงาม-ความดี
ของคนที่ถูกจ้องเพ่งโทษเลย ทั้งคนปกติ และในหมู่สงฆ์
.
คนพุทธศาสนา กลับมาจ้องทำร้าย คนพุทธศาสนาด้วยกัน
ด้วยไปหลงเชื่อในข่าวลวง ทั้งๆที่ตัวเองก็ไม่เคย เห็นกับตา ได้ยินกับหู
ทั้งๆที่ผลงานของบุคคล ที่มุ่งสร้างเป็นทานบารมีที่เห็น ก็ชัดเจน
หลายคนยังได้รับอานิสงค์ในผลงานเหล่านั้น
ทั้งตระกูลชินวัตร และ วัดธรรมกาย 
แต่กลับมีจิต*มิจฉาทิฏฐิ*
.
คนที่มีจิตเมตตา ช่วยเหลือผู้คน ผลงานไม่ได้ช่วยพวกเขาเลย
แต่กลับถูกพวกเดียวกัน ที่ถูกมารมันกล่อม
จนจิตหลงผิด ผิดเพี้ยนไปหมด
เป็นคนพุทธ แต่เป็นมิจฉาทิฏฐิ หลงตัวหลงตน เพ่งโทษคนอื่น ราวีไม่เลิก
ผิดจากคำสอน ให้มีเมตตา พิจารณาจิตตัวเอง สร้างทานบารมี
จนคนพุทธ ที่เป็นสัมมาทิฏฐิ ต้องอยู่ยาก-กินยาก ไปกับมิจฉาทิฏฐิด้วย
.
ถึงเวลาแล้ว แม้จะยังไม่เต็ม คำทำนายของพระศาสดา ทั่วทั้งโลก
ข้าพเจ้าขอในประเทศสยามนี้ก่อน
ลำบากมากแล้ว จนจิตตก เกิดความโกรธ อาฆาตจองเวรกันเองแล้ว
.
**ขอให้แผ่นดินจงแยก จงแตกออกเป็นเสี่ยงๆ ในหมู่คนชั่ว
**อภิมหาคลื่นสึนามิ จงพัดถล่มให้ราบเป็นหน้ากลอง
**เหล่าเทพ-เทวดา-อินทร์-พรหม คอยช่วยเหลือ
**คนมีศีล จิตเมตตา จิตอาสา เป็นสัมมาทิฏฐิ ให้รอดปลอดภัย
**ส่วนไอ้พวกจัญไร..เอาให้มิดพื้นธรณี
.
ขอพระราชมารดา-พระแม่ธรณี พ่อพระพาย นาคราชทั้งหลาย
ทรงเมตตาคำอ้อนวอน ของข้าพเจ้าในนาม
*กายแทน*ที่อยู่พื้นโลกด้วยเทอญ

เมื่อไม่ใครยอมใคร ไม่มีคนรับผิด 
ฟ้า ดิน เท่านั้นจะเป็นผู้ตัดสิน 
ทุกอย่างน่าจะเกิดก่อนกำหนด 
ขอให้เป็นไปตามวิถีกรรม

 ศีล....เท่านั้นจะคุ้มครองพวกเจ้า
เพราะศีล..ในมิติทิพย์....

ร่างในของพวกเจ้าจะเป็นสีขาว

และถ้าใครปฏิบัติสมาธิ และ มีจิตเมตตา จิตอาสา เสียสละ
จะมีแสงออกมาจาก..ร่างในของพวกเจ้าเพิ่มขึ้นมาอีก

เทวดา-อินทร์-พรหม เขาจะเลือกช่วย ด้วยวิธีดู 
สีและแสง ที่ร่างในของพวกเจ้า

เมื่อถึงเวลานั้น..

พวกเจ้าจะได้เห็นปาฏิหารย์ของจริง
จากที่เคยอ่าน ในตำรา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น