วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สิ่งศักดิสิทธิ์ที่อยู่เบื้องหลังผู้นำคือใคร?


สิ่งศักดิสิทธิ์ที่อยู่เบื้องหลังผู้นำคือใคร?
 • การปกครองประเทศจะสำเร็จไม่ได้ด้วยพระเอกคนเดียว ดังนั้น จึงต้องมีทีมงานร่วมด้วย ทีมงานนั้นแบ่งออกเป็นสองส่วนง่ายๆ คือ ทีมงานเบื้องหน้าและทีมงานเบื้องหลัง 
 • สมัยก่อนเรียกง่ายๆ ครับว่า "วังหน้า" กับ "วังหลัง" ง่ายดีไหมครับ 
 • วังหน้าก็เป็นเรื่องของผู้ชายที่เขาจะทำงานเพืื่อชาติแบบเบื้องหน้า 
 • ส่วนวังหลังนั้นก็เป็นหน้าที่ของผู้หญิง เช่น พระพันปี (แม่ของพระราชา), พระมเหสี เป็นต้น 
 • งานพวกนี้ คนรู้แค่คนเดียว คนอื่นไม่อาจรู้ได้ ใครที่รู้ได้ก็อาจเป็นตำแหน่งนั้นได้ครับ 555 
 • ดังนั้น เขาจึงไม่บอกให้ใครรู้มาก เช่น สมมุติพระราชาเกิดไปทำผู้หญิงท้องขึ้นมาและอาจเป็นเรื่องกระทบความมั่นคง ถึงขั้นแก่งแย่ง ชิงอำนาจกันตายได้ 
 • พระพันปี ซึ่งทำงานอยู่เบื้องหลัง จะทรงให้พระราชาออกหน้าแทนไม่ได้ ก็จะทำงานนี้เองด้วยการเก็บผู้หญิงคนนั้นเสียครับ 
 • ฆ่าคนหนึ่งหรือสองคนจบปัญหาได้ ไม่ต้องให้คนมาฆ่ากันตายเพราะแย่งบัลลังก์กันไงละครับ นี่ละครับ งานเบื้องหลัง ต้องเปื้อนมือไม่น้อยทีเดียว
 • คำถามคือ งานเบื้องหลังแบบนี้ สกปรกแบบนี้ ลอบฆ่าคนแบบนี้ จัดเป็นการทำชั่วหรือความเลวหรือไม่? 
 • คำตอบคือ ไม่ใช่เลยครับ ตรงกันข้าม เป็นความเสียสละอย่างยิ่งที่คนๆ หนึ่งยอมแปดเปื้อนกรรมเสียเอง เพื่อให้พระราชาไม่ต้องแปดเปื้อน ไม่ให้คนมาฆ่ากันตายเป็นเบือๆ ครับ 
 • ดังนั้น งานนี้จึงเป็นงานศักดิสิทธิ์ เป็นหน้าที่ที่ศักดิสิทธิ์ และมีสิ่งศักดิสิทธิ์หรือเทพคอยคุ้มครองครับ 
 • คำถามก็คือ แล้วเทพองค์ใดละที่คุ้มครองผู้ที่ทำงานแบบนี้? 
 • คำตอบก็คือ เทพสายศักตินั่นเอง (ศักติลัทธิ) เช่น พระกาลี, พระคงคา, พระธรณี, พระลักษมี ฯลฯ 
 • คำถามต่อไปอีกว่าดังนี้แล้ว เราควรอัญเชิญพลังของสิ่งศักดิสิทธิ์องค์ใดมาทำกิจ? 
 • คำตอบก็มีครับ ถ้าใช้พลังของพระกาลี บ้านเมืองก็จะเข้ากลียุค (ดังนั้น ไม่ควรทำ) 
  • ถ้าใช้พลังของพระธรณี ประชาชนในบ้านเมืองจะต้องอดทน หนักแน่นเหมือนแผ่นดิน แล้วภัยต่างๆ จะผ่านไปได้ด้วยดี, 
  • ถ้าใช้พลังของพระคงคา ประชาชนจะต้องใจเย็นและยอมใช้กาม หรือยอมพลีกาม (กามคือธาตุน้ำ) แล้วภัยจะผ่านพ้นไปได้, 
  • ถ้าใช้พลังของพระวาโย ประชาชนจะต้องใช้การสื่อสาร ใช้คำปาก ใช้ลม เพื่อทำให้ภัยต่างๆ ผ่านพ้นไปได้, 
  • ถ้าใช้พลังของพระเตโช ประชาชนอาจจะต้องใช้ไฟหรือยอมทำสงคราม เผชิญหน้ากับไฟสงครามแล้วจะดีขึ้นเองครับ 
  • หากพระราชาไม่มีอำนาจอะไร แสดงว่าขาดคนหนุนหลัง (Back up) นะครับ เช่น ฮ่องเต้คังซี ไม่มีคนช่วยหนุนหลัง ก็ต้องพึ่งพาขันทีเหมือนเรื่องอุ้ยเสี่ยวป้อ จึงจะมีอำนาจได้ครับ
 • แต่ถ้าเจอคนอย่างนางต๋าจี่ ประเทศก็รอแต่จะล่มจมเท่านั้นครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น