วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

505... พลังแห่งกระแส..มหาเมตตา

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง
505... พลังแห่งกระแส..มหาเมตตา ..
  • การรวมพลังกระแสเมตตา ของหลายๆดวงจิต ที่นั่งสมาธิแผ่เมตตา หรือ การสวดมนต์ มันมีอำนาจ มีพลังหนักแน่น กว้างไกล สามารถหยุดกระแสตัณหา ราคะ หยุดความลุ่มหลงของมารโลกทั้งโลกไว้ชั่วขณะ พร้อมๆ กับการปลุกจิตผู้หลับใหล หลงโลกให้ตื่น…ให้เย็น..
  • กระแสมหาเมตตา เป็นกระแสที่อยู่เหนือการมุ่งเอาชนะ จึงทรงอานุภาพทำให้โลกทั้งสองฝั่งคือโลกุตระและโลกียะ รวมเข้าสู่ความเป็นหนึ่งเดียวได้ กระแสพลังงานที่ได้เคยแยกเป็นสองฝั่ง แบ่งเป็นขาว ดำ ดีและชั่ว สามารถรวมเป็นหนึ่งเดียวด้วยพลังเมตตานี่เอง ..
  • โลกที่เคยอนุมานว่า มีอยู่สองขั้วเพราะเป็นธรรมชาติ แต่แท้ที่จริง หาได้เป็นเช่นนั้นไม่ มันเป็นกระแสหนึ่งเดียวที่ถูกแบ่งแยกออกจากกัน ด้วยความมัวเมาหรืออวิชชานี่ต่างหาก
  • และยิ่งเป็นกระแสเมตตาของ”มหาโพธิสัตว์” ผู้มีมหาบารมี มันเคลื่อนไม่หยุด กระจายไปทั่วอนันตจักรวาล 
  • ดังคำหลวงปู่ทวดว่า”ข้าจะแผ่บารมีไม่มีประมาณ ให้สมกับที่ข้าบำเพ็ญมา” โลกและภารกิจของพระโพธิสัตว์ เป็นเช่นนี้เอง....หาใช่เป็นเพียงพลังเมตตาอย่างที่จิตคนธรรมดาส่วนใหญ่เข้าใจ แต่เป็นเมตตาที่ไม่ได้แบ่งแยก ไม่ต้องวิงวอน.ขอเพียงเปิดใจรับ แม้ไม่เห็น ย่อมสัมผัสรับรู้ได้..
  • หากแต่เป็นการช่วยเวไนยสัตว์ทั้งจักรวาลด้วยอำนาจแห่งมหาเมตตา อันเกิดจากอานุภาพทางจิตที่บริสุทธิ์และเสียสละไม่มีประมาณ .... 
  • พลังเช่นพระโพธิสัตว์ หาใช่เป็นเพียงการมุ่งเอาชนะกิเลสเพื่อการหลุดพ้นส่วนตน แต่เป็นการโอบอุ้มผู้หลงมืดบอด ให้ได้พบแสงสว่างและได้พ้นทุกข์ ด้วยพลังธรรมที่ตนถึงแล้ว เป็นพลังมหาเมตตาที่มีความหมายว่า....“ไม่ทอดทิ้ง” เหมือนดังคำพูดหลวงปู่ดู่ว่า”ถึงเอ็งไม่คิดถึงข้า แต่ข้าก็คิดถึงเอ็ง” เพราะนี่ความเมตตาไม่มีประมาณ เป็น”อัปปมัญญาเมตตา”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น