วันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560

ธรรมะจากภาคทิพย์ตอนที่ 34

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่กลางแจ้ง

(1)จุดธูปยาว 59 ดอก กลางแจ้ง กล่าวสัจจะวาจากลางแจ้ง
(2)นะโมตัสสะ 3 จบ
ข้าแด่พระบรมมหาศาสดา พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ข้าแด่หลวงพ่อกายไร้ทิพย์ กายแทนพระพุทธเจ้า 129 พระองค์
******คำกล่าวนำขอขมา ทุกตอน******
ข้าแด่พระบรมมหาศาสดา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ความผิด ความชั่ว ความเลว ใดๆทั้งหลาย
(1)ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกิน พระพุทธเจ้า พระธรรมคำสอน
พระอริยะสงฆ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
ในอดีตที่ผ่านมา ทุกภพ ทุกชาติ ทุกภูมิ
ข้าพเจ้าสำนึกแล้ว ข้าพเจ้าขอขมา
ขอได้โปรดอโหสิกรรม ให้แก่ข้าพเจ้าด้วย
(2)ที่ข้าพเจ้า ได้เคยเนรคุณ พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย คนเคยเลี้ยงดู
ในอดีตทีผ่านมา ทุกภพ ทุกชาติ ทุกภูมิ
ข้าพเจ้าสำนึกแล้ว ข้าพเจ้าขอขมา
ขอได้โปรดอโหสิกรรม ให้แก่ข้าพเจ้าด้วย
(3)ที่ข้าพเจ้าได้เคยลบหลู่ ครูบาอาจารย์
ในอดีตที่ผ่านมา ทุกภพ ทุกชาติ ทุกภูมิ
ข้าพเจ้าสำนึกแล้ว ข้าพเจ้าขอขมา
ขอได้โปรด อโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วย
(4)ที่ข้าพเจ้าได้เคยกระทำผิดต่อ
เจ้ากรรมทั้งหลาย
นายเวรทั้งหลาย
ทั้งที่เป็นคนก็ดี ทั้งที่เป็นสัตว์ก็ดี ทั้งที่เป็น อมนุษย์ก็ดี
ทั้งที่เป็นสิ่งของก็ดี เป็นของวัด เป็นของหลวง เป็นของสาธารณะกุศล
ในอดีตที่ผ่านมา ทุกภพ ทุกชาติ ทุกภูมิ
ข้าพเจ้าสำนึกแล้ว ข้าพเจ้าขอขมา
ขอได้โปรดอโหสิกรรม ให้แก่ข้าพเจ้าด้วย
(5)ผู้ใดที่เคยทำร้ายข้าพเจ้า
ที่เคยคดโกงข้าพเจ้า ที่เคยเอาเปรียบข้าพเจ้า
ที่เคยใส่ร้าย อาฆาตมาดร้าย ข้าพเจ้า
ในอดีตที่ผ่านมา ทุกภพ ทุกชาติ ทุกภูมิ
ข้าพเจ้าให้อภัย ข้าพเจ้าอโหสิกรรมให้แก่ท่าน
ขอให้หมดสิ้นเวรกรรม ที่เคยมีต่อกัน ทุกภพ ทุกชาติ ทุกภูมิ
ขอให้ท่าน จงมีความสุข
ขอให้ท่าน จงพบแสงวิมุตติธรรม แห่งองค์พระบรมมหาศาสดาด้วยเทอญ
ขอพระแม่ธรณี ทรงเป็นพยาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น