วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560

"ไม่ได้ไปสวนสันติธรรมก็เรียนกับหลวงพ่อได้นะ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง
คอลัมน์ "ไม่ได้ไปสวนสันติธรรมก็เรียนกับหลวงพ่อได้นะ"
March 13, 2017, 2017 (Thai&English)
“…ค่อย ๆ หาธรรมะขึ้นมาในใจเราเป็นลำดับ ๆ ไป เริ่มต้นด้วยการมีสติไว้นี่แหละ มีสติคอยรู้กายมีสติคอยรู้ใจ รู้ไป ๆ หิริโอตัปปะก็เกิด ละอายบาปเกรงกลัวผลของบาป พอละอายบาปเกรงกลัวผลของบาปมันจะมีศีลขึ้นมา ไม่กล้าทำผิดหรอก พอมีศีลจิตใจมีความสุขมีความสงบขึ้นมา มีความตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวขึ้นมา เห็นไหมวิธีทำให้จิตใจสงบมีสมาธิไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิอย่างเดียว รักษาศีลเอาไว้จิตก็สงบได้ เรียกว่า “สีลานุสติ”รูปมันเคลื่อนไหว นามมันเคลื่อนไหว เห็นมันทำงาน มันก็จะมีปัญญา เมื่อมีปัญญาแก่รอบอะไรจะเกิดขึ้นอีก วิมุตติจะเกิดขึ้น
แค่เรามีศีลนะใจเราก็สงบใจเราก็ตั้งมั่น พอใจเราสงบใจเราตั้งมั่นก็รู้กายรู้ใจต่อไปอีก รู้ตามความเป็นจริงเมื่อใด ใจก็ปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจ พระอริยเจ้าทั้งหลายก็เดินมาตามเส้นทางนี้แหละ เส้นทางที่ท่านทิ้งร่องรอยเอาไว้ให้เรา เราก็มีหน้าที่เดินตามท่าน มีสติรู้กายรู้ใจเรื่อยไป วันหนึ่งเราก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งของพระรัตรตรัย
ทุกวันนี้ชอบสวดนะ พุทธัง สรณัง คัจฉามิ….พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง พระธรรมเป็นที่พึ่ง พระสงฆ์เป็นที่พึ่ง ความจริงเรายังไม่มีที่พึ่งหรอก คนที่มีที่พึ่งที่แท้จริงต้องเป็นพระโสดาบันแล้ว ถึงพระรัตนตรัยจริง ๆ นะ ของเรานับถือพระรัตนตรัยก็นับถือหลอก ๆ นับถือเล่น ๆ นับถือแก้ขัดไปอย่างนั้นเอง ถ้าผลประโยชน์ขัดกันนะ เราเอาผลประโยชน์ก่อน เอาพระรัตนตรัยไว้ทีหลัง เราพร้อมจะทิ้งธรรมะถ้ามีผลประโยชน์ขึ้นมา
จิตใจของปุถุชนยังกลับกลอก ศรัทธาของปุถุชนยังกลับกลอกอยู่ ฉะนั้นเราไม่ประมาทนะ เรารีบภาวนาเข้าให้เป็นพระอริยะ ศรัทธาของเราก็จะแน่นแฟ้นขึ้นมา ความเพียรในการปฏิบัติก็จะมากขึ้น สติ สมาธิ ปัญญาก็จะมากขึ้น ๆ วันหนึ่งวิมุตติมันก็ต้องเกิดขึ้น
ชาตินี้อย่างน้อยเอาให้ได้โสดาฯ ไม่ยากเกินไปหรอกถ้าจะเอาโสดาฯ ก็แค่จิตมันยอมรับความจริงเท่านั้นแหละว่าตัวเราไม่มี กายก็ไม่ใช่เรา ใจก็ไม่ใช่เรา ไม่มีตัวเราที่ไหนเลย จิตยอมรับความจริงได้ก็เพราะเราดูความจริงในกายในใจบ่อยๆ กายมันก็ทำงานของมันทั้งวัน ไม่ใช่เราหรอก สั่งมันไม่ได้จริงหรอก จิตมันก็สั่งไม่ได้นะ ดูมันทำงานดูของจริงไปเรื่อย ไม่ใช่โปรแกรมจิตให้เชื่อ แต่เป็นการเอาข้อเท็จจริงมาให้จิตมันดูทุกวันๆ จนมันเห็นมันรู้นะมันถึงยอม
ฉะนั้นการภาวนาไม่มีอะไรหรอก มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเรื่อยๆ ไป”
จากหนังสือประมวลธรรมเทศนา ฉบับหน้าที่ชาวพุทธ หน้าที่ ๔๓
<<<<<<<<<<
“…5.1 As aforesaid, the root of suffering in the view of Buddhism is ignorance of the Truth of Suffering, namely, Matter and Mind/the Aggregates/body and mind. It causes craving (taṇhā), clinging (upadānā) and mental striving (bhava) for making this body and mind permanent, happy and controllable as one wishes. Such striving simply doubles mental suffering, in addition to the inherent suffering of Matter and Mind/the Aggregates/body and mind.
If the mind can realize the truth of Matter and Mind/the Aggregates/body and mind--that they are impermanent, unsatisfactory, not-self and uncontrollable-- such that it relinquishes clinging to body and mind, craving, clinging and mental striving will cease automatically. The mind will be liberated and detached from the Aggregates, which constitute a mass of suffering, and will penetrate true peace or Nibbāna.
Therefore, the uprooting of suffering can only be accomplished with knowledge (vijjā) or wisdom (paññā) to overcome ignorance of the truth of Matter and Mind/the Aggregates/body and mind, which is the Cause of Suffering.”
The Teachings of Venerable PramotePamojjo
The-Path-to-Enlightenment-II (Page 11)
<<<<<<<<<<<<<
http://www.dhamma.com/en/ and
http://www.trisikkhameditationcenter.org/
<<<<<<<<<<<<<
Registration for The Insight Meditation Retreat at Trisikkha Center is now available.
New applicants for the Insight Meditation Retreat that enables you to learn Dhamma, to be aware of yourself, and to objectively observe your body and mind. The Retreat will begin from 4/28/2017 – 5/7/2017. Right now, there are 20 seats available before we will close the registration. If you are interested in learning about the path to liberation and the cessation of dissatisfaction, the retreat will guide you through. Please register at the following link: http://www.trisikkhameditationcenter.org/-2016

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น