วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ธรรมะจากภาคทิพย์15

ในภาพอาจจะมี ไฟ

#ธรรมะจากภาคทิพย์15
บุญ..........คือ......สี (ต่างๆ)เขียว=ทาน น้ำเงิน=พรหม แดง=วิริยะ ทอง=บวช
บารมี.......คือ.....แสง
วิริยะ.......คือ....ต้นกำเนิดแสง..กำลังแสงสว่าง อ่อน>>>แรงขึ้นๆๆๆๆ
ศีล..........คือ....สีขาว
บาป.........คือ....สีดำ
จิต...........คือ...แม่เหล็ก(ดึงดูด)
จิตใหม่...คือ..สมอง ขนาดเม็ดถั่วเขียว
จิตหลัก...คือ..หน้าอก ปกติเป็นควันไม่มีแสง ทำฌานได้>>จะเป็นดวงกลมมีแสง
ร่างทิพย์ใหม่..คือ..ร่างอสุภะ ใต้ผิวหนัง หน้าตาเหมือนกายเนื้อ
ร่างทิพย์เก่า..คือ..ร่างวิญญาน ร่างสัญญากรรมที่จะล้างสัญญา มีหลายร่าง
อารมย์.....คือ...ต้นเหตุที่จิตดึงดูด
ความคิด...คือ...การล้างสัญญากรรม ที่ติดร่างทิพย์(มีแสง)-ร่างวิญญาน(ไม่มีแสง)
ความคิด...คือ...ต้นเหตุอารมย์
อารมย์.....คือ...ต้นเหตุความทุกข์
ร่างทิพย์-ร่างวิญญาน.คือ...ที่เก็บสิ่งที่จิตดูดมาเก็บ ทั้งบุญ-ทั้งบาป
บาป-บุญ-ร่างทิพย์-ร่างวิญญาน.คือ..พลังงาน ที่แปลสภาพเป็นร่างต่างๆ
ธรรมะ.......คือ...ธรรมชาติพลังงานชนิดต่างๆ
นิพพาน.....คือ...การหมดร่างทิพย์ทุกๆร่าง(ด้วยมหาสติ)
ฌาน.........คือ...การรวมจิต เพื่อให้เกิดแสง เกิดพลังงาน
แสงแห่งฌาน..คือ..การล้างตำหนิที่ร่าง ทั้งบุญและบาปให้สลายไป(ล้างกรรม)
.
ธรรมะภาคทิพย์ ด้วยจิตที่ไม่ใช่มนุษย์ ชั้น*อรูปจิต*แต่อาศัยกายมนุษย์สื่อ
อรูปจิต คือ จิตที่ไม่มีร่างสัญญา(ร่างทิพย์ทั้งหมด)
ร่างอรูปจิต คือ ร่างสีของแสงตามบารมีต่างๆ สร้างเป็นร่างขึ้นมาให้จิตอยู่ภายใน
อยู่เหนือกาลเวลา>>แล้วมาอยู่ในกายเนื้อมนุษย์ได้อย่างไร
วิธีการ>>สร้างหุ่น แล้วเชื่อมต่อสัญญานจิต(สัญญานอินเตอร์เน็ตข้ามมิติ)
สามารถมองเห็น-สัมผัสผ่านกายเนื้อได้ เหมือนเป็นกายเนื้อของตัวเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น