วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2560

ให้ผู้ที่เคยลบหลู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า_พระสมณะโคดม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป
>>ทั้งที่เคยเป็นอลัชชี ปริพาชก นอกพุทธศาสนาทั้งหมด
ที่เคยลบหลู่ ปรามาส ใช้วาจาก้าวล่วงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
และสาวกพระพุทธเจ้า พระสมณะโคดม แต่ไปเข้าฝ่ายพระเทวทัต
เวียนตาย-เวียนเกิดหลายภพชาติ บวชทุกชาติ แต่ไม่มีทางสำเร็จ
ด้วยติดบุพกรรมนั้นไว้
.
(1)ในหัวสมองเคยมีความคิด ต่อต้าน ล่วงเกินพระพุทธเจ้า พระอริยะสงฆ์
(2)อ่านบทธรรมะ กายไร้ทิพย์ จิตไร้รูป แล้วมีอาการร้องไห้ในจิตลึกๆ
และรู้สึกว่า เคยมีความผิดต่อพระศาสดา
(3)บวชมานาน แต่ตัน ไม่ได้อะไรเลยสักอย่าง ในสัมผัสทิพย์
.
คนปกติ เข้ามาขอขมากรรม>>ไม่มีปัญหา
แต่พระสงฆ์ ที่บวชนาน อ้างติดพรรษาสูงกว่า>>แล้วแต่ท่านจะคิด
เพราะสมัยพุทธกาล เขาวัดกันที่*บารมีใน*ไม่เกี่ยวกับการบวชก่อน
แต่ในสมัยนี้ ดันไปติดที่จำนวนพรรษา>>จิตไปยึดเอง มีมานะเอง
.
หลวงพ่อกายไร้ทิพย์ คือ*กายแทน*พระพุทธเจ้า 129 พระองค์
ที่เชื่อมสัญญานจิต ลงมากับกายเนื้อภาคมนุษย์ ที่จิตมนุษย์คือ
หน่อจิต ของพระพุทธเจ้า ที่จะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต
จะมองเห็นกายเนื้อของพวกเจ้า ผ่านตาเนื้อของ กายไร้ทิพย์
คำพูด..จะเป็นเสียงของจิตใน พระอริยะเจ้า ที่สนทนากับพวกเจ้า
น้อยครั้งที่จะเป็นเสียงของจิตมนุษย์ พูดเอง
.
ให้เข้าไปในโปรไฟล์ แล้วดึงข้อมูลบทธรรมะทั้งหมด ลงเป็นกระดาษ
เรียบเรียง รวมเป็นเล่มจะอ่านเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น
และเรายินดี ที่ใครต้องการจะพิมพ์เป็นหนังสือแจก เป็นธรรมทาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น