วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560

439. ใคร ดูแล ๓ ภพ

ในภาพอาจจะมี 1 คน

439. ใคร ดูแล ๓ ภพ?.

ผู้จัดการสามภพ (นรก, สวรรค์ และโลกมนุษย์ ) ถ้าพูดอย่างเป็นกลาง คือ” ธรรมชาติจัดสรร” ถ้าพูดด้วยญาณ ระบบนี้ ถูกดูแลด้วยองค์พุทธะ ท่านเหล่านี้จะคอยตรวจดูด้วยทิพญาณอันหาที่สุดไม่ได้ เพื่อช่วยเข็ญสรรพสัตว์จากพรหมโลกมายังโลกธาตุใหม่ในจำนวนที่เหมาะสม ทรงแผ่ปราณสีขาว อันส่งผลให้มีต้นไม้งอกงามในโลกธาตุใหม่นั้นๆ ทรงแผ่ปราณเพื่อปรับภูมิประเทศของโลกให้มีธาตุทั้งสี่สมดุลกัน พร้อมแก่การมีสิ่งมีชีวิต (เมื่อใช้กล้องออร่าถ่ายต้นไม้ จะเห็นสีออร่าสีขาว คือ สีปรานแรกเริ่ม)

พระเยซูจะเรียกว่า “การสร้างโลกของพระเจ้า” ทางฮินดูเรียก “พระพรหมสร้างโลก”ทางพุทธมหายาน เรียกว่า พระวิศวะปานีพุทธะ ทรงสร้างสิ่งต่างๆ รอรับการจุติของพระศรีอาริยเมตตรัยในอนาคต ดังนั้นช่วงแรกของการตั้งโลก ตั้งกัป จึงมีกลุ่มพรหม เป็นกลุ่มแรกๆ ที่ลงมา ต่อมา กลุ่มพรหมนี้ ก็บวชเป็นดาบส พระฤาษี เพื่อนำความรู้ที่เก็บไว้ในชั้นพรหมมาสอนสั่งมนุษย์รุ่นต่อๆไป จึงเรียกพระฤาษีว่า”พระบรมครู” เมื่อสรรพสัตว์เรียงลำดับกันลงมาเกิด จากที่จิตดีงามในสวรรค์ชั้นบน ลงไปจนถึงจิตต่ำทรามจากนรก มาผลัดกันเกิดอย่างมีระบบและมีบัญชีรายชื่อในการเกิดเป็นมนุษย์ที่จัดการโดยเทวดาชั้นปกครองทั้งหลาย เมื่อโลกทรุดโทรมเพราะมาก วาระการล้างโลกย่อมตามมา เมื่อล้างแล้วโลกยังไม่ถึงกาลแตกดับ ก็จะมีการสร้างใหม่เป็นวาระไป ตามหลักไตรลักษณ์ การสร้าง, การรักษา, และการทำลายล้าง


นรก, สวรรค์ และโลกมนุษย์ มีช่องทางเข้าออกเชื่อมโยงกันอยู่ คือ ประตูนรกและประตูสวรรค์ (ประตูมิติ) แต่ละแห่งจะมีเทพเฝ้าที่มีอิทธิฤทธิ์ (เทพก็เกิดจากกรรม จัดสรรอีกที) ในช่วงระหว่างการล้างโลก พลังคุ้มกันสามภพจะอ่อนกำลัง เพราะเกิดการสั่นสะเทือนรุนแรง ส่งผลให้สรรพสัตว์ทั้งสามภพพบเจอกันได้ง่าย สัตว์นรก, เทวดาก็มายังโลกมนุษย์ได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ยังมีช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทรงเปิดโลก หรือเปิดสามภพ เป็นพุทธประเพณีที่ทรงกระทำต่อเนื่องกันมา ทำให้จิตวิญญาณได้กลับมายังโลก เล่าเรื่องราวและติดต่อกับญาติพี่น้องเพื่อบอกถึงความมีอยู่จริงของนรกสวรรค์ จะอยู่ในช่วงประเพณีตักบาตรเทโวบนโลกมนุษย์ (หลังพระพุทธองค์เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์) ต่อมาจึงเกิดเข้าทรง เพื่อรับรู้เรื่องราวในโลกทิพย์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น