วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560

635.. ปณิธาน แห่ง จิต..

ในภาพอาจจะมี 1 คน

635.. ปณิธาน แห่ง จิต..
...... สาวก แห่งหินยาน ("ผู้ฟัง") บรรลุขั้นของ "ภาวะไม่มีตัวตนแห่งปัจเจกบุคคล" ดำรงอยู่ในธรรมชาติของความว่าง ไม่สามารถรับรู้ถึง "ภาวะไม่มีตัวตนแห่งปรากฏการณ์"
.... "ปัจเจกพุทธะ" คือการบรรลุขั้นของ การรู้แจ้งในบางส่วนของ "ภาวะไม่มีตัวตนแห่งปรากฏการณ์"
.... โพธิสัตว์มหายาน มองว่า ปรากฏการณ์ทั้งปวงคือภาพในกระจกเป้นมายา ผู้ปฏิบัติบรรลุถึง ภาวะไม่มีตัวตน โดยสมบูรณ์
.... วัชรยาน เข้าถึง ทุกสิ่งคือธรรมชาติ ที่ไม่ต่างจากความฝัน "รูปนั้นว่าง ความว่างคือรูป รูปไม่ใช่สิ่งอื่นใดนอกไปจากความว่าง ความว่างไม่ใช่สิ่งอื่นใดนอกไปจากรูป และการประสานกันเป็นหนึ่งของจิตและรูป ในความว่าง
...วัชรยาน มองว่า โดยธรรมชาติสรรพสัตว์นั้น "ตื่นอยู่แล้ว" เพียงแต่ยังไม่รู้ยังไม่เข้าถึง
...ความกรุณา คืออะไร?
..คือ..การมองเห็นว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายต้องทนทุกข์ และปรารถนาที่จะปลดปล่อยสรรพสัตว์ออกจากความไม่รู้นั้น
.#..วัชรยาน จะแปรเปลี่ยนด้านมืดให้กลายเป็นความสว่าง อันไม่แยกขาดจากความว่าง เปลี่ยน กาย วาจา ใจ..
- กาย เป็นกายบริสุทธิ์
- วาจา เป็น มนตรา ถ้อยคำบริสุทธิ์
- จิต เป็น ปัญญาญาณทั้งห้า จิตอันบริสุทธิ์
***… หากผู้ปฏิบัติรู้แจ้งในจิตใจตน จิตจะถูกแปรเปลี่ยน จากความไม่บริสุทธิ์สู่ความบริสุทธิ์ ..ภาวะรู้แจ้งตื่นฉับพลัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น