วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ธรรมะจากภาคทิพย์ตอนที่ 10

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

*จิต*ที่เข้านิพพานแล้วเรียกว่า*อรูปจิต*(จิต ที่ไร้ร่างหรือรูปสัญญาใดๆเหลืออยู่)
*จิต* คือ พลังงานแสง ที่จะสว่างมาก-น้อย ตามกำลัง*บารมีจิต*
*ร่าง* คือ สีของพลังงานแสง ที่ใสบริสุทธิ์ มองทะลุได้
ระยิบระยับหลายเฉดสีตาม *บารมีกาย*
    1. วิริยะ(แดง) 
    2. เมตตา(เหลือง) 
    3. สัจจธรรม(ทอง) 
    4. พรหมธรรม(คราม)
    5. เสียสละ(มรกต) 
    6. ทาน(เขียว) 
    7. สัจจะ(ส้ม) 
    8. ศีล(ขาว) 
    9. มุทิตา(ชมพู)
    10. ..ฯลฯ
*สัญญา*
(กายกรรม-วจีกรรม-มโนกรรม) 
หรือ*ร่างสัญญา*หรือ*รูปสัญญา*
คือต้นเหตุให้เวียนตาย-เวียนเกิด(วัฏฏะสงสาร)
ในทุกภพชาติ ทุกมิติ 
ไม่ใช่แค่เพียงภพมนุษย์เท่านั้น 
เพราะทุกมิติภพ
คือที่อยู่ของ
*ร่างสัญญา*
ตามกำลังบุญ กำลังบาป 
ที่เป็นพลังงานนำส่งผลกรรม
.
สัญญาร่าง เกิดขึ้นได้ 
เพราะจิตไปมีอารมย์
(เวทนา) 
กับสิ่งนอกร่าง
(โลกียะ)
รอบๆตัว ที่ร่างสัญญาอยู่=ยินดี ไม่ยินดี รัก ชอบ โกรธ เกลียด หลงตนเอง ฯลฯ
เพราะยังไม่เข้าใจ ยังไม่รู้ความรู้สึก 
แยกจิต-แยกกาย มันเป็นยังไง 
(อารมย์อรหันต์)
.
ในมิติทิพย์ 
จะมีส่วนประกอบร่างสัญญา 3 ส่วน
(1)
จิตอยู่ในสุดเป็นพลังงาน ไม่มีรูปร่าง 
หรือ กำลังกระแสไฟที่มีสภาวะรู้
(2)
ร่างชั้นในคือ ร่างอากาศธาตุ 
ที่สะอาด ใส รูปร่างเหมือนมนุษย์ ชาย-หญิง
(3)
ร่างชั้นนอกคือ ร่างสัญญา 
ตามสัญญากรรม 
เป็น เทวดา นาคราช กินรี คนธรรพ ครุฑ วานร 
ม้ายูนิคอร์น นกยูง ปลา พรรณไม้ต่างๆ ผลไม้ ผักต่างๆ
สระน้ำ วิมานปราสาท กำแพงวัด .เสื้อผ้าอาภรณ์ พระแท่น เจดีย์ ...ทุกอย่าง
.
บนโลกมนุษย์ 
จะมีส่วนประกอบ 4 ส่วน ถึง 5 ส่วน
(1)
จิตสร้างใหม่
(ถอดจากจิตต้น-ขนาดเมล็ดถั่วเขียว) 
ไว้ที่สมอง
(2)
ร่างทิพย์อสุภะ 
คือ ร่างทิพย์ใหม่ใต้ผิวหนัง 
หน้าตาเหมือนกายเนื้อ
จิตสร้างใหม่มี 
อำนาจควบคุมร่างทิพย์อสุภะนี้ 
แต่เพียงผู้เดียว คล้ายจิตใหม่
รู้ระหัสเข้าใช้งานร่างทิพย์อสุภะ 
ได้เพียงจิตเดียว
(3)
ร่างทิพย์สัญญากรรม 
จากมิติชาติต่างๆ ของตนเอง 
ที่มีทั้ง ร่างเทวดา ร่างเทพ ร่างกินรี 
ร่างนาคราช ร่างต้นมะลิ ร่างเครื่องทรง ร่างพญามัจจุราช
แม้กระทั่ง ร่างหมา ร่างแมว 
ร่างเปรต ร่างอสูรกาย 
ที่จะล้างสัญญากรรม
จะมีร่างอากาศธาตุหุ้มจิต 
ของแต่ละร่างสัญญากรรมซ้อนอยู่ข้างใน
แต่ละร่างทิพย์สัญญากรรม
(4)
ร่างกายเนื้อ ชั้นนอกสุด 
มีอายุขัยสั้นที่สุด 
ในบรรดาร่างทุกชนิด
(5)
จิตต้นกำเนิด 
จะมีเฉพาะพุทธศาสนาเท่านั้น 
จึงจะมี จิต+ร่างทิพย์อริยะ
ส่วนนี้อีกส่วน เรียกว่า 
จิตอริยะผล 
จะเป็นจิตอริยะไร้ร่าง หรือมีร่าง ก็ได้
จิตอริยะผลโสดาบัน จนถึง อนาคามี 
จะไม่มีร่าง เรียกว่า จิตอริยะไร้ร่าง
จิตอริยะผลอรหันต์ ขึ้นไป 
พระโพธิสัตว์ พระพุทธปัจเจก พระพุทธเจ้า
เท่านั้น 
จึงจะมีร่างทิพย์หุ้มจิตอริยะ 
คอยควบคุมมนุษย์ 
ที่เป็นร่างหุ่นของตนเอง
เดินล้างสัญญากรรม 
ของแต่ละร่างสัญญาของตนเอง
.
อรหันต์ 
หมายถึง อารมย์จิต 
ที่เป็นพลังงานข้างในสุด ที่ไม่มีรูปร่าง
เข้าใจความจริงเรื่องจิต 
เรื่องร่าง และผ่านการฝึกจิต 
ที่อยู่ในกายแต่ละร่าง
จนเข้าใจ จนชำนาญ...
อ๋อ...เป็นจริงดั่งที่ พระพุทธเจ้าสอนจริงๆ
นั่นคือ 
มหาสติ 
ที่ต้องผ่านการฝึกสติ ฝึกสมาธิ ฝึกกสิณ ฝึกฌาน จนชำนาญ
เที่ยวแสวงหาอาจารย์เก่งๆ 
บ้าเรียน บ้าสอบ บ้าสอน บ้ายศ
บ้าเกียรติบัตร 
แล้วบ้าขีัโม้ บ้าอวดรู้ แต่ไม่เคยฝึกฝนเลย 
อ้างว่า รู้แล้วๆๆๆ
ไอ้พวกนี้ห่างไกลนิพพานเยอะ 
แถมขยันแข่งกัน ขุดหลุมลงนรกเสียมากกว่า
.
เพราะการที่จะเป็นอริยะบุคคลได้ 
อริยะบุคคล-ไม่ต่างจาก-นักมวย
คือ เมื่อเรียนแล้วต้องฝึกฝนให้มากๆ ทุกวิชามวย
วิชาหมัด วิชาเตะ วิชาเข่า วิชาศอก ทุกวิชา
สามารถน็อคคู่ต่อสู้(หรือกิเลส)
ขึันสู่แชมป์ได้ทุกวิชามวย
อยู่ที่นักมวยคนไหน จะซ้อมหนักมากกว่ากัน
.
อริยะบุคคล 
ก็คือ 
ต้องหมั่นฝึกฝนจิต 
ไม่ใช่ขยันท่องตำรา หา ดู ฟัง
ซึ่งนั่นคือการส่งจิตออกนอก 
เสาะแสวงหาอารมย์ อยู่ตลอดเวลา
.
อรหันต์ มันคือความรู้สึก 
ไม่ใช่อิทธิฤทธิ์ใดๆทั้งสิ้น
ไม่ใช่ต้องบวช 
ไม่ใช่ต้องแต่งกายแบบนั้น สวมชุดแบบนี้
ต้องวางตัวอย่างนั้น ประพฤติตนอย่างนี้ 
ไม่ใช่ทั้งหมดเลย
มันเป็นเรื่องของ
*จิต*
ที่จิต แยกกาย-แยกจิตได้ 
ดั่งเช่น จี้กง พระบ้าในตำนาน
คนไม่รู้หาว่าบ้า นั่นแหละสุดยอด อรหันต์เลย
.
สำเร็จอรหันต์ คือรู้อารมย์ 
แล้วนำ
*มหาสติอรหันต์*
พากายสู่ความหลุดพ้น
เดินกายให้เนียนไปกับสังคม 
ยังไงก็ได้ ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ท่องราตรี 
ได้หมด
แต่ทุกการเคลื่อนไหว 
มีแต่
*มหาสติ*
ควบคุมการเคลื่อนไหวกาย 
ไม่ใช่
*อารมย์*
ไร้ความคิด-ไร้อารมย์ กับทุกสิ่งที่เห็น 
กับทุกสิ่งที่ได้สัมผัส เหมือนหุ่นยนต์
เพื่อให้กายเข้าได้กับสังคม 
รักษากายให้อยู่รอดปลอดภัย สุขสบายกาย
ไม่ใช่เคลื่อนไหวกายด้วยอารมย์ 
(ความอยาก...สิ่งนอกตัว เหนี่ยวนำจิต)
เพราะการเดินกาย 
คือการล้างสัญญากรรม 
ที่ถูกกำหนดไว้แล้ว...
ทำได้มั๊ยล่ะ
.
กายไร้ทิพย์ จิตไร้รูป
(1)
จิตใหม่ 
คือจิตมนุษย์ธรรมดา 
แต่ยังไม่รู้ว่าแตกออกมาจากจิตของใคร
ที่ขณะนี้ เข้าใจอารมย์อรหันต์แล้ว ว่าเป็นยังไง
.
(2)
ร่างทิพย์อสุภะ 
ร่างทิพย์ใหม่ของ
*จิตใหม่*
ตายตั้งแต่อายุ 13 ปี ปัจจุบัน 55
ซึ่งร่างกายเนื้อหากไม่มีร่างทิพย์ 
ต้องถูกเผาไปนานแล้ว 
(ไหลตาย)
เพราะ
*จิตใหม่*
จะเคลื่อนไหวกายเนื้อได้
ต้องเคลื่อนไหวกายทิพย์ 
กายเนื้อจึงจะขยับตัวได้
แต่เพราะมีกายทิพย์ร่างใหม่ 
จากมิติทิพย์เป็น
*กายทิพย์เปล่า*
เรียกว่า
*พระขันธ์แก้ว*
ไม่มีจิต
(รูปองค์พระปฐม)
ของ
*พระตรีมูระติภาคที่ 18* 
ลงสวมแทน
*ร่างทิพย์อสุภะ*
เดิม
ดังนั้น 
ร่างทิพย์สัญญา ทุกร่าง ทุกมิติ ในมิติทิพย์ 
ที่แตกจิต
ออกมาจากจิตตั้งต้น เดียวกันกับพระตรีมูระติ
จึงแห่กันลงมาล้าง สัญญาร่าง สัญญาจิต
ในกายเนื้อร่างนี้ 
ที่ไม่ต่างจากหุ่นตัวหนึ่ง ลงมากันเป็นโขลง
.
(3)
ร่างทิพย์สัญญากรรม
มีทั้ง*สัญญาร่าง*และ*สัญญาจิต*
(จิตที่ไม่มีรูปสัญญา อรูปจิต)
คือ
*สัญญาจิต*
ของกษัตริย์ก่อนพุทธกาล 
สมณะโคดม พระองค์หนึ่ง
ที่ชอบทำทานชนิดที่ ไม่มีใครกล้าทำ 
แจกหมด จนชาวเมืองไล่หนี
แล้วมาแจกลูก 2 คน หญิง-ชาย 
กับขอทานแก่ แต่มีเมียเด็ก
จนพระอินทร์ท้าวสักกะตกใจ 
ต้องรีบแปลงกายลงมา ขอรับแจกเมียไว้ก่อน
แล้วฝากไว้กับคนแจก กลับคืน 
จนกระทั่งสำเร็จในชาตินั้น 
ไม่มีร่างสัญญาเหลือ
แต่สัญญาจิตยังมีอยู่ 
ต้องลงมาชดใช้กรรม ให้รู้รสชาดความรู้สึก 
ถูกทอดทิ้งคืน
อีกทั้งยังแบ่งสัญญาจิต 
จิตนี้ลงในร่างลูกสาวของ กายไร้ทิพย์ด้วย
..
วิบากผลแห่งกรรมคือ 
เกิดจากท้องนา ยากจน ถูกทอดทิ้งตั้งแต่เด็ก
อยู่ในสังคมอบายมุขอื้อเลย เร่ร่อนนอนสลัม 
ต้องทำงานส่งตัวเองเรียน
จนจบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 41 
แต่พอหลังเรียนจบ รวยเอาๆๆ
ขับเบ็นซ์ป้ายแดงทีเดียว 2 คัน
ราคา 3.9 ล้านกับคันละ 9.2 ล้าน 
มีเมีย 3 คน
เมียคนแรก เมียก็ทิ้งไปมีคนใหม่ 
คนที่สองตายหนี คาเตียงโรงพยาบาล
คนสุดท้ายรู้แล้ว มันยังไง รีบหนีเมีย 
สละทิ้งทั้งหมด 
บวชตลอดชีวิต
จะได้ไม่ต้องร้องไห้ ให้เมียร้องไห้แทน
[ลูกสาวเจอชะตากรรมเดียวกัน 
ถูกทอดทิ้ง ตั้งแต่เด็ก พ่อ-แม่แยกทางกัน
ต่อไปก็จะต้องถูกผัวทิ้ง แต่รวยด้วยตัวเอง 
ด้วยอานิสงค์แห่งทานบารมี]
.
ร่างสัญญาจิต อื่นๆ ที่เฉลยให้รู้แล้ว
(แต่ที่ยังไม่บอกก็อีกเยอะ ท่านว่า...อย่าไปรู้เลย)
มีร่างเสือสมิงกินคน
(กินทาส ในทวีปอเมริกา) 
ร่างวัวกระทิงแอฟริกา
ร่างวัวไถนา ร่างนกคุ้ม ร่างพราหมณ์ 
ร่างนาคราช ร่างงูเหลือม
ร่างหมาสีน้ำตาลแดงในวัด ร่างนกเอี้ยง 
ร่างพระสงฆ์สมัยพุทธกาล
ร่างเด็กทารกถูกแม่ตัวเองฆ่าตาย 
ร่างม้าวลาหก ร่างพญาหงส์ในมิติทิพย์
ร่างมัจจุราช ร่างนายนิยรบาล ร่างพระสงฆ์สมัยอยุธยา
ร่างพระสงฆ์สมัยรัตนโกสิน ร่างทหารที่ทรยศพระเจ้าตากสิน 
โคตรเยอะ
.
ผ่านการขับรถ 3 ล้านกว่ากิโล
(เบ็นซ์ 2คัน+CRV 1คันสลับการใช้งาน)
ผ่านต่างประเทศหลายประเทศ 
ทั้งเอเชียและยุโรป 
เพื่อล้างสัญญากรรม
จนสุดท้ายเกลี้ยงทุกสัญญา 
ต่อไปสร้างทาน-บุญบารมีต่อ
[เพิ่มแสงบารมี]
.
(4)
เปิดจิตมิติทิพย์ คุยได้แต่กับจิตที่ ต้นจิต 
เป็นจิตเดียวกันเท่านั้น 
ตั้งแต่จิต
ที่ยังอยู่ในภพภูมิวัฏฏะสงสาร 
จนถึงชั้นที่หลุดพ้นแล้ว 
เริ่มต้นตั้งแต่นรก
สวรรค์แต่ละชั้น พรหมแต่ละแดน นิพพานแต่ละแดน 
มัจจุราช พระอินทร์
เทพ พรหม มหาเทพ มหาพรหม 
พุทธปัจเจก จนถึงพระพุทธเจ้า หลายพระองค์
ที่แตกมาจาก 
จิตต้นสายเดียวกันกับ พระศาสดาองค์ปัจจุบัน 
พระสมณะโคดม
.
จิตอื่นแนวระนาบโลกมนุษย์ 
(สัมมาสัมโพธิญาณ)
ยังไม่เปิดแอพพริเคชั่นให้
จิตอื่นแนวดิ่งนรก-สวรรค์
(อนุตตโรญาน)
ก็ยังไม่เปิดแอพพริเคชั่นให้
จิตใหม่(สมอง)
ไม่มีความคิด-ไม่มีความต้องการใดๆเลย 
นิ่งสนิท
ที่หู จะได้ยินเสียง
คน-รถ-สัตว์-ธรรมชาติรอบตัว เป็นปกติ
ที่หัว 
จะได้ยินเสียงมิติทิพย์ ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
(เสียงเพลงสรรเสริญบารมี)
ไม่หิว ไม่ง่วง ไม่เพลีย ไม่หลับ 7 วันติดต่อกันได้สบายๆ 
สดชื่นอีกต่างหาก
นี่แหละอาการ-ความรู้สึก อรหันตผล แค่นี้เอง
รอเมื่อไหร่จะตายเสียที เบื่อแล้ว จะกลับสวรรค์แล้ว
.
ตามภาพคล้ายตัวเอง ที่เป็นเด็กในภาพ
พ่อ..พระอรหันต์อัครพระองค์อินทร์พระประมุข มิติที่ 7
แม่...ยังไม่รู้ รู้แต่ว่า พระแม่ธรณี คือพระแม่นม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น