วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2560

๔๖๑. “บังเกอร์”

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ
๔๖๑. “บังเกอร์”
  • การที่เราจะต่อสู้กับศตรู (กิเลส) ถ้าเราไปยืนจังก้าท้าทายศตรู เราจักต้องโดนศตรูยิงตายเปล่าๆ การต่อสู้กับศตรู(กิเลส) เราต้องมียุทธวิธี ซึ่งมีหลักเหมือนกัน คือ.ก่อน จะยิงศตรู อย่าให้ศตรูยิงถูกเราก่อน เราจำเป็นต้องมีที่กำบังให้มั่นคง คือ”บังเกอร์” แล้วจึงจะยิงตอบโต้ จึงจะปลอดภัยและมีโอกาสชนะศตรู
  • บังเกอร์ คือ ฐานที่ตั้ง คือ “กรรมฐาน๔๐กอง คือ“ความสงบ” คือจะปกป้องสิ่งรบกวน และศตรูกิเลส ไม่ให้มาทำร้ายเรา บังเกอร์ของแต่ละคนจะมั่นคงแน่นหนาไม่เท่ากัน ใช้วัสดุ วีธีการก่อฉาบ และ ความชำนาญ ไม่เท่ากัน จะเป็นวัสดุเช่นใดก็ตาม ขอเพียงป้องกันกระสุนได้ ถือว่าเพียงพอแล้ว บางคนใช้อิฐ(คำภาวนา)สั้น ยาว ไม่เท่ากัน มิเป็นไร ขอเพียงอย่าให้อิฐที่มาต่อกันมีช่องโหว่ ให้เรียงอิฐให้ชิดสวยงาม มั่นคง บางท่านใช้อิฐก้อนสั้นมาเรียงเช่น อิฐพุทโธ,นะมะพะธะ,นะโมพุทธายะ”อิติปิโส”,สัมมาอะระหัง บางท่านใช้อิฐก้อนยาวรู้สึกว่าจับได้ถนัดมือ เช่นอิฐนะมะพะธะนะโมพุทธายะ, อิฐอิติปิโสทั้งบท”,อิฐจักรพรรดิทั้งบท”อิฐชินบันชรทั้งหมด
  • จะใช้อิฐอะไรก็ตาม ขอเพียงก่ออิฐอย่าหยุด ก่อให้ต่อเนื่อง เรียงให้สม่ำเสมอ บังเกอร์นั้นย่อมแข็งแรง เป้าหมายคือ “ความสงบ” เมื่อคืนข้าพเจ้าลองใช้อิฐยี่ห้อใหม่ดู..รู้สึกร้อยเรียงได้เรียบดี คืออิฐยื่ห้อ”มหาสติ มหาปัญญา” ต่อๆมา ข้าพเจ้าจึงหยิบอิฐยี่ห้อ”มหาศูนยตา มหานิพพาน” รู้สึกว่าอิฐมันเรียงตัวสวยงามดี อิฐของแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกัน บางวันอาจต้องใช้อิฐยี่ห้อนี้ อีกวันอาจต้องใช้อิฐยี่ห้อนั้น
  • เมื่อเราก่อบังเกอร์มั่นคงแล้ว หน้าที่ต่อไป คือ สังเกตศตรู(กิเลส) มันมีนิสัยอย่างไร มันมาทางไหน ใช้อาวุธตั้งแต่ระดับเบาๆ เพื่อระงับทำลายศตรูตัวเล็กๆ สำหรับพ่อของศตรูจอมบงการ อาวุธธรรมดาไม่ระคายผิวมันหรอก ต้องใช้อาวุธทำลายล้างขั้นเด็ดขาด คือ “มหาปัญญา” เพื่อทะลวงดวงใจของมัน(อวิชชา)ให้กระจุย ยิงให้ตรงจุด ยิงตรงจุดความสะอาดประภัสสรนั่นหละ(ต่อมอวิชชา) มันคือต่อมสวยงามจอมเจ้าเล่ห์ มันหลอกให้เราเวียนเกิดเวียนตายมาไม่รู่กี่อสงไขยแล้ว
  • การจะมีอาวุธที่ทรงพลัง ต้องมีเงินซื้ออาวุธ เป็นเงินสกุลพิเศษ ที่มีทุกหนแห่ง เพียงแต่มีคนหามันไม่ค่อยพบ หรือพบน้อยมาก เรียกเงินสกุลนี้ว่า”มหาสติ” เพียงใช้เงินนี้ชำนาญ อาวุธมันจะทะลุทะลวงศตรูกระจุยกระจาย ทีนี้บังเกอร์ก็ไม่จำเป็นต้องมีอีกแล้ว ไม่ต้องก่ออิฐฉาบปูนอีกแล้ว เพราะบังเกอร์มันรวมไปอยู่เป็นเนื้อเดียวกับเงินและอาวุธเรียบร้อยแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น