วันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559

พระธาตุเชิงชุม

พระธาตุเชิงชุม
พระธาตุเชิงชุม จากปราสาทขอมพันปีมาเป็นพระธาตุศิลปะล้านช้างในปัจจุบัน
  • พระธาตุเชิงชุมเป็นศาสนสถานอยู่ใจกลาง เมืองสกลนครในยุคโบราณเมื่อครั้งอาณาจักรขอมเรืองอำนาจ ต่อมาเมื่อขอมเสื่อมอำนาจลงและถูกแทนที่ด้วยอิทธิพลของอาณาจักรล้านช้าง ปราสาทขอมจึงถูกดัดแปลงโดยการสร้างพระธาตุครอบลงไปที่ตัวปราสาทเดิม และองค์พระธาตุก็ได้รับการดัดแปลงอย่างต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบัน ภาพซ้ายมือเป็นพระธาตุปัจจุบัน ภาพขวามือเป็นภาพเก่า (ไม่ทราบ พ.ศ.)

พระธาตุเชิงชุมหันหน้าไปที่มุมกวาด 80 องศา สอดคล้องกับผังเมืองโบราณพระธาตุเชิงชุมเป็นโบราณสถานกลางเมืองโบราณ

ลำดับการเปลี่ยนแปลงจากปราสาทขอมมาเป็นพระธาตุเชิงชุมปัจจุบัน

  • Team A อีกคณะหนึ่งปฏิบัติการอยู่ที่พระธาตุเชิงชุม ในตัวเมืองสกลนคร ก็ได้ภาพดวงอาทิตย์ตรงศรีษะอย่างสวยงาม สังเกตจากแสงสะท้อนสีทองเรืองอร่ามและเงาดำมืดที่ยอดองค์พระธาตุ ประกอบกับพระอาทิตย์ทรงกลด (ภาพซ้ายมือเป็น computer graphic)

  • ภาพขยายให้เห็นการสะท้อนแสงและเงาที่ยอด องค์พระธาตุเกิดจากปรากฏการณ์ "ดวงอาทิตย์ตรงศรีษะ" หรืออีกนัยหนึ่งดวงอาทิตย์ทำมุม 90 องศา กับองค์พระธาตุ

  • เปรียบเทียบปรากฏการณ์อาทิตย์ตรงศรีษะที่พระธาตุเชิงชุม เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ค.ศ. 2009 กับวันที่ 5 สิงหาคม ค.ศ. 2015

อีกภาพหนึ่งของดวงอาทิตย์ตรงศรีษะที่พระธาตุเชิงชุม ในวันที่ 5 สิงหาคม 2015 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น